Met proofreading worden fouten in elke taal gevonden

Groep zakenlui die samen achter een laptop werken

Wie werkt maakt fouten. Deze uitspraak is vooral van toepassing op mensen die moeten werken met vreemde talen die ze helemaal niet begrijpen. Een graficus bijvoorbeeld.

Onze professionele proofreaders zien elke fout die wordt gemaakt, ook fouten die op het eerste zicht niet meteen in het oog lijken te springen. Klopt de tekst in de lay-out? Staat de headline in de juiste taal? Chinees of Japans? Heeft de designer toch een Zweedse alinea in de Deense brochure geplaatst? En wordt de corporate communicatie ook werkelijk uniform gebruikt in elke taal?

Proofreading in een vreemde taal kan carrières redden

Niet alleen in de marketing en reclame ontstaan fouten die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ook bij alledaagse teksten liggen er fouten op de loer. Neem nou bijvoorbeeld de vele eigenaardigheden wat de typografie in bepaalde landen betreft.

Zo worden in het Frans alle dubbele leestekens (uitroeptekens, vraagtekens, dubbele punten, puntkomma's etc.) door een (zo klein mogelijke) spatie gescheiden van het voorafgaande woord. Haakjes worden echter niet tot de dubbele leestekens gerekend en worden net zoals in het Nederlands behandeld.

De „Duitse aanhalingstekens“ worden ook nogal eens met de “Engelse aanhalingstekens” verwisseld. Ook wat woordafbrekingen betreft, zijn er in bepaalde talen eigenaardigheden waar rekening mee moet worden gehouden.

Onze professionele native proofreaders corrigeren teksten in alle talen en controleren de laatste tekstversies alvorens ze gepubliceerd worden of live gaan. Wij doen ons uiterste best voor uw zekerheid.