Economische, financiële en juridische vertalingen

Zakenman voor computer

Bij economische en financiële vertalingen moeten woorden en cijfers helemaal correct zijn. Vaak kunnen er namelijk wettelijke vorderingen uit de teksten worden afgeleid. Dit geldt met name voor de vertalingen van contracten. Fouten in vertalingen van contracten, notariële aktes, attesten en uittreksels uit het handelsregister kunnen leiden tot nietigheid van een overeenkomst en tot dure gerechtelijke procedures.

Financiële teksten, jaarverslagen en soortgelijke financiële literatuur zijn vaak wereldwijd onderworpen aan strikte bepalingen. Zo dienen er bij het vertalen van jaarverslagen bijvoorbeeld internationale boekhoudkundige regels nageleefd te worden. Deze moeten in de doeltaal worden vertaald met correcte termen. Een voorbeeld zijn de International Financial Reporting Standards (IFRS), die worden uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IASB).

Ondanks deze beperkingen moet uw financiële tekst uiteraard gewoon perfect te lezen zijn, alsof hij meteen in de doeltaal is geschreven – onze gespecialiseerde vertalers maken dit mogelijk!

Vertalingen, die ook voor de rechtbank standhouden

Ook juridische vertalingen moeten rechtsgeldig zijn. De vertaler heeft hier maar weinig speelruimte om de tekst vrij te interpreteren. Een goede kennis van de rechtsopvatting in het land van de doeltaal is doorslaggevend. Onder bepaalde omstandigheden dient de vertaler ook door de betreffende rechtbank gemachtigd te zijn om beëdigde vertalingen te maken.

Onze vertalers met specialisatie economie, financiën en recht zijn echte professionals met een gedegen economische, financiële of juridische achtergrond. Zij weten waarom een correcte vertaling voor u van essentieel belang is.

Typische vertalingen uit het vakgebied economie & recht:

 • marktanalyses
 • jaarverslagen, kwartaalverslagen
 • bedrijfsrapporten
 • verzekeringspolissen
 • balansen
 • winst- en verliesrekeningen
 • inschrijvingen van bedrijven in het handelsregister
 • patenten
 • arbeidsovereenkomsten
 • attesten
 • algemene voorwaarden

…en veel meer!