Nasi lektorzy znajdą każdy błąd w każdym języku

Grupa przedsiębiorców wspólnie pracuje przy jednym laptopie

Pomyłki są rzeczą ludzką. W pracy z językami obcymi, których wcale się nie rozumie, są one czymś naturalnym. Przykładowo w pracy grafików komputerowych.

Nasi profesjonalni redaktorzy języków obcych to 100% gwarancji znalezienie nawet najbardziej ukrytych błędów: czy layout jest poprawny? Czy język nagłówka jest właściwy? To chiński czy japoński? Czy designer nie dołączył przypadkiem tekstów w języku szwedzkim do duńskiej broszury? Czy język firmowy jest naprawdę konsekwentnie stosowany dla każdego kraju?

Redakcja tekstów obcojęzycznych może uratować karierę

Nie tylko w marketingu i reklamie dochodzi do fatalnych pomyłek. Mogą się one pojawić również na co dzień w pospolitych tekstach. Przykładowo przy użyciu wszystkich typowych dla danego kraju wyjątków w typografii.

W języku francuskim wszystkie podwójne znaki interpunkcyjne (wykrzyknik, znak zapytania, dwukropek, średnik itp.) są oddzielone od poprzedniego wyrazu (możliwe jak najwęższą) spacją. Nawiasy nie należą jednak do podwójnych znaków interpunkcyjnych, dlatego należy je zapisywać jak w języku niemieckim.

Równie często „niemiecki cudzysłów“ jest mylony z „angielskim”. Także w przypadku podziału na sylaby niektóre języki mają własną specyfikę, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.

Zadaniem naszych profesjonalnych redaktorów wszystkich języków rodzimych jest sprawdzanie najnowszych wersji tekstów przed ich wydrukiem lub publikacją na stronie internetowej. Dla Państwa 100% pewności.