Desktoppublising in alle talen

Publish Button on Keyboard

Als teksten in meerdere talen moeten worden vertaald, dienen de bewerking en opmaak van de documenten goed voorbereid te worden. Dat geldt onder meer voor desktoppublishing (dtp), brochures, drukwerk, banners, webgraphics, e-books en nieuwsbrieven.

Deskundigen voor meertalige dtp

Onze projectmanagers hanteren een beproefde en complexe workflow. Hierdoor kunnen uw bestanden optimaal worden voorbereid, zodat ze correct in meerdere talen kunnen worden vertaald. Daarbij verwerken we editeerbare teksten in alle bestandsformaten direct in de bestanden: Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx), XML (.xml), HTML (.html), Adobe InDesign (.idml) of andere bestandsformaten.
De vertaalde teksten leveren we in hetzelfde formaat en met dezelfde bestandsextensie als het bronbestand.

Graag nemen wij in onze workflow ook meteen uw complete zetwerk in alle talen voor onze rekening, inclusief de correctierondes. Zo blijft ook bij vele talen en complexe projecten het overzicht behouden.

Vragen over de bestandsformaten?

Onze professionele ICT-deskundigen en technologiemanagers staan graag tot uw dienst.