Jednolita terminologia gwarancją sukcesu – korzyści dla przedsiębiorstwa

Jednolita terminologia korporacyjna

Być może zauważyli Państwo już wcześniej, że w poszczególnych działach firmy dla tych samych treści zazwyczaj używa się różnych terminów. Jedynie niektóre przedsiębiorstwa posiadają centralny punkt gromadzenia terminologii.

Jasne zdefiniowanie specjalistycznych terminów dla wszystkich języków korporacyjnych od razu okażą się korzystne dla wszystkich.

Wyłącznie przy pomocy centralnej bazy terminologicznej można zagwarantować, że zarówno sami pracownicy, jak i partnerzy z zewnątrz otrzymają dostęp do tych samych informacji – właśnie to może przynieść sukces. Dowiedzmy się dlaczego.

Czym jest terminologia?

Terminologia jest zbiorem wszystkich terminów z danego zakresu tematycznego. Sposób, w jaki należy korzystać z terminologii zostaje opisany w zestawieniu terminologicznym, zazwyczaj jest ona zarządzana cyfrowo w jedno- lub wielojęzycznych bazach terminologicznych, w skrócie nazywanych glosariuszami.

W przewodniku terminologicznym znajdą Państwo zasady pisowni wykorzystywanych w przedsiębiorstwie nazw i kompozytów oraz wytyczne na temat określania nazewnictwa, a także informacje o tym, jakich terminów można używać, a których nie – w jakiej formie i które są zapisywane w bazie terminologicznej.

Oprócz terminologii ogólnej, która może się w pewnym stopniu różnić w zależności od przedsiębiorstwa, istnieje również przyjęta terminologia uzgodniona, tzw. nomenklatura, np. w biologii, chemii, astronomii czy medycynie.

W jaki sposób mogą Państwo czerpać korzyści z jednolitej terminologii?

Gdy język korporacyjny zostanie już zdefiniowany, można go udostępnić w formie cyfrowej wszystkim pracownikom i partnerom zewnętrznym. Oznacza to, że wszyscy zaangażowani w dany proces będą posługiwać się tą samą terminologią. Taki sposób zarządzania terminologią może przynieść z kolei następujące korzyści:

Ulepszenie komunikacji

Stosowanie jednolitej terminologii pozwoli zapobiec niejasnościom i nieporozumieniom w firmie. Pozwoli na lepszą komunikację między pracownikami w danym dziale, a także między poszczególnymi sekcjami, oddziałami, nawet w różnych językach. A przecież skuteczna komunikacja to fundament każdego przedsiębiorstwa.

Wyższa jakość tekstów

Dzięki zdefiniowanej terminologii korporacyjnej podczas tworzenia i tłumaczenia tekstów pracownicy wewnętrzni i zewnętrzni posługują się tym samym słownictwem – nie tylko w obrębie danego dokumentu, ale we wszystkich tekstach w obrębie danego projektu, w całym dziale, oddziale oraz w całej firmie! Konsekwentne stosowanie terminologii zapewnia zatem niezmiennie wysoką jakość tekstów.

Spójny język marki

Aby wykreować określony wizerunek marki, z góry należy określić wszystko, co istotne: grupę docelową, materiały, przedział cenowy, czy paletę kolorów. Dzięki temu wszystkie produkty można z łatwością przydzielić danej marce. Kluczowe znaczenie ma tu oczywiście również język. Spójna, zdefiniowana terminologia zapewni, że Państwa marka będzie posługiwać się spójnym i zrozumiałym językiem, który przemówi do klientów i zwiększy efekt rozpoznawalności.

Jednolita dokumentacja techniczna

Opracowana terminologia niekoniecznie czyni dokumentację techniczną dziecięco prostą, ale znacznie ją ułatwia. Dzięki temu dokumentacja staje się jednolita, a co za tym idzie bardziej zrozumiała, ponieważ dla jednej rzeczy nie pojawia się kilka określeń, ale tylko jedno, które jest jasno zdefiniowane. Pozwala to zaoszczędzić czas w trakcie pisania tekstów i przyczynia się do lepszego zrozumienia. Opracowana terminologia ułatwia również tworzenie glosariuszy do dokumentacji.

Łatwiejsze tworzenie treści

Zdefiniowana terminologia firmowa pomaga również w tworzeniu treści i pozwala zaoszczędzić czas. Piszący teksty od razu wiedzą, które terminy powinny być używane i znają ich pisownię. Oznacza to, że potrzebują mniej czasu na analizę i mogą skoncentrować się bezpośrednio na produkcie lub usłudze, która powinna zostać zareklamowana. Dzięki temu treści są spójne i zrozumiałe.

Optymalizacja tłumaczeń

Także w trakcie wykonywania tłumaczeń najważniejsze terminy są już wcześniej zdefiniowane dzięki bazie terminologicznej. Tłumacze nie muszą niepotrzebnie inwestować czasu w pracochłonne analizy – mają jasno określone wytyczne, którymi się kierują. Praca z narzędziami CAT pozwala również na oszczędności, tłumaczenie tych samych lub podobnych fragmentów tekstu po niższej cenie. Lepsze tłumaczenia w niższych cenach – brzmi wspaniale!

Po bezpiecznej stronie prawa

Zdefiniowana terminologia wewnętrzna w ostatecznym rozrachunku zmniejsza również problemy prawne – ponieważ dla przykładu zabronione jest zmienianie nazw terminów chronionych i znaków towarowych. Dokumentacja techniczna jest tworzona w sposób bardziej spójny i zrozumiały, dzięki czemu zarówno samo pisanie, jak i tłumaczenie tekstów są na ogół mniej podatne na błędy.

Spójny wizerunek firmy

Jak widać zachowanie terminologii korporacyjnej może przynieść masę korzyści. Zdefiniowana terminologia pozwoli na skuteczniejszą komunikację między pracownikami, a także ze światem zewnętrznym.

Poszczególne działy i filie Państwa przedsiębiorstwa posiadają dostęp do tych samych informacji i ostatecznie posługują się tym samym językiem. Dzięki niemu można łatwo przekonać swoich klientów do własnych kompetencji.

Skuteczna komunikacja to klucz do sukcesu – przy pomocy dobrego systemu zarządzania terminologią.