Certyfikat jakości tłumaczeń

Geschäftsmann vergibt 5 Sterne

Państwa tłumaczenia są dla nas ważne. Dlatego przy każdym z nich ściśle wzorujemy się na obowiązującej na całym świecie normie ISO 17100. Są to międzynarodowe standardy procesów dla dostawców usług tłumaczeniowych, które w 2015 roku zastąpiła normę ISO 15038.

Standard ISO 17100 to branżowy zbiór reguł dla dostawców usług tłumaczeniowych, który określa przebieg standaryzowanych procesów i kryteria jakości.

Dodatkowo norma ISO 17100 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania tłumaczeniami, na potrzeby utworzenia powszechnie stosowanego słownictwa.

Klienci, usługodawca i agencje na podstawie normy ISO 17100 mogą liczyć na ogólnie obowiązujące procedury.

DIN EN ISO 17100 definiuje i standaryzuje bezpieczeństwo i infrastrukturę teleinformatyczną. Struktury teleinformatyczne intercontact gwarantują, że zarówno klienci, jak i dane projektów są przez cały czas bezpieczne i chronione przed niewłaściwym użyciem.

Klienci intercontact w każdej chwili mogą liczyć na kontrolowane procesy, wysokie standardy jakościowe tłumaczeń i najwyższe bezpieczeństwo teleinformatyczne.