Meer herhalingen = meer korting!

Kortingsteken

We bieden onze klanten korting op woorden die we al eens eerder hebben vertaald en op woorden die in het nieuw te vertalen document worden herhaald.

Daar onze klanten niet met vertaalsoftware werken, wordt ons regelmatig gevraagd wat een korting voor gevonden matches en herhalingen nou precies is, en hoe deze korting tot stand komt. Hier volgt een korte uitleg: Een klant die bij ons een tekst wil laten vertalen of een offerte wil aanvragen, stuurt ons de tekst toe. Deze wordt dan in onze vertaalsoftware (SDL Trados Studio) ingelezen. De vertaalsoftware vergelijkt de tekst automatisch met het vertaalgeheugen dat we voor de betreffende klant hebben aangemaakt, en herkent of woorden, zinnen of zelfs hele tekstgedeelten al eens eerder door ons zijn vertaald (de zogenaamde 'matches') en of er herhalingen voorkomen. Dit resulteert in een analyse waarin de tekst wordt onderverdeeld in nieuwe woorden, reeds vertaalde woorden en herhalingen. Voor woorden die we al eens eerder hebben vertaald en voor herhalingen bieden we een korting aan. Afhankelijk van de tekst komt dit neer op een korting van zo'n 20-70% op de prijs van een nieuw woord. Hoe meer we dus voor een bepaalde klant vertalen, des te meer tekst er in de loop van de tijd wordt toegevoegd aan het vertaalgeheugen en als korting in mindering kan worden gebracht. Door voor dezelfde zaken ook steeds dezelfde formuleringen te gebruiken, kunt u de te vertalen teksten reeds op voorhand aan dit proces aanpassen. Zo zullen de vertaalkosten aanzienlijk afnemen.