Decydujące pytanie dla procesu tłumaczenia: kim są odbiorcy?

Odbiorcy tłumaczeń

To w zasadzie proste: tekst z języka wyjściowego A w ustalonym czasie powinien zostać przetłumaczony na język docelowy B. Inne informacje są tłumaczowi zbędne – czy aby na pewno?

Tutaj dowiedzą się Państwo dlaczego odbiorcy odgrywają kluczową rolę dla procesu tłumaczenia i odkryją korzyści płynące z precyzyjnego zdefiniowania grupy docelowej.

Zdefiniowanie odbiorcy

Z pewnością wiedzą Państwo, że: to praktycznie niemożliwe, aby jednocześnie przyciągnąć uwagę wszystkich klientów. Dlatego każde przedsiębiorstwo powinno jasno zdefiniować własne grupy docelowe. Może się to różnić w zależności od produktów lub usług danej firmy: Produkt A jest przeznaczony dla młodych ludzi, którzy cenią sobie jakość, ale nie chcą wydawać zbyt dużych pieniędzy; natomiast produkt B jest przeznaczony dla zamożnych klientów, którzy mogą i chcą sobie pozwolić na więcej.

Próba dotarcia do wszystkich grup docelowych jednocześnie za pomocą jednego produktu lub jednej usługi w rzeczywistości skutkuje zaledwie pobieżnym skupieniem uwagi. Jasno zdefiniowana grupa odbiorców pozwala na optymalne dopasowanie swojej oferty.

To samo dotyczy właśnie tekstów. Idealnym rozwiązaniem jest napisanie treści z myślą o konkretnej osobie. Klient bez problemu zauważy, czy treści zostały skierowane bezpośrednio do niego, czy zostały stworzone z myślą o jak największej liczbie potencjalnych klientów.

Kosztowne produkty – właściwy język

Styl tekstu może być odzwierciedleniem grupy odbiorców. Nic nie przyniesie napisanie ambitnych tekstów produktów, jeśli prowadzą Państwo odzieżowy sklep internetowy, w którym oferowane są wyłącznie niekonwencjonalne ubrania dla młodych indywidualistów.

Dla stylu językowego oprócz odbiorców ważną rolę odgrywa również kategoria cenowa. W przypadku ofert wyższych cenowo w wielu kulturach nabywcy oczekują bardziej formalnego języka i cenią sobie jego dostojeństwo. Szczególnie w przypadku droższych produktów, klienci wybierają bezpieczeństwo. Dzięki poprawnej językowo komunikacji Państwa firma zdobędzie zaufanie i bardziej przekona do przyjmowania wyższych cenowo ofert.

Teksty dla produktów niższej kategorii cenowej

Im tańszy dany produkt lub usługa, tym bardziej naturalny może być język. Nie oznacza to jednak, że można od razu zrezygnować ze sprawdzenia pisowni lub przetłumaczyć tekst za pomocą programu, który będzie gorszy niż sam Google Translate tylko dlatego, że dane produkty należą do niższego segmentu cenowego.

Ogólna zależność między formalnością językową, a segmentem cenowym nie musi koniecznie dotyczyć wszystkich społeczności językowych lub być na tym samym poziomie. Ostatecznie zależy to również od indywidualnych odczuć każdego człowieka.

Niektórzy ludzie chcą rozmawiać ze sprzedawcą na tym samym poziomie co z przyjacielem, nawet jeśli kupują drogi samochód. Inni natomiast przywiązują wagę do formalnego, zdystansowanego języka, nawet w przypadku tańszych cenowo ofert.

Wiedza ogólna grupy docelowej

Dokładne określenie grupy docelowej nie odgrywa roli w odniesieniu jedynie do tytułowania. Jeśli chcą Państwo swoim tekstem przekonać określoną klientelę , powinien on być w pełni zrozumiały i zaadresowany właśnie do nich.

W tekście fachowym skierowanym do kolegów można możliwe jest użycie zupełnie innej terminologii niż w tekście dla nowicjuszy w danej dziedzinie. Ważną rolę odgrywa również fakt, czy język, na który jest wykonywane tłumaczenie, jest językiem ojczystym odbiorców.

Dla przykładu: chcą Państwo przekazać tę samą informację kolegom z kilku różnych krajów – wspólnym językiem będzie angielski. Jednak nie jest on językiem ojczystym wszystkich pracowników. W tym przypadku dla tłumaczenia sensowne będzie posłużenie się prostszą wersją języka angielskiego, aby treść stała się zrozumiała dla wszystkich.

Adaptacja ważniejsza niż tłumaczenie

Kluczowym słowem jest tutaj adaptacja. Praca profesjonalnego tłumacza nie polega jedynie na dosłownym tłumaczeniu tekstu z jednego języka na drugi, polega również na dostosowaniu go do danej grupy docelowej.

W dziedzinie marketingu zazwyczaj zadanie nie polega na stworzeniu dokładnego tłumaczenia, ale stworzeniu tekstu, który daje podobny efekt w języku docelowym jakim jest tekst oryginalny w języku źródłowym. Ważne jest, aby wziąć tutaj pod uwagę ogólny stan wiedzy grupy docelowej. W niektórych przypadkach wskazane jest ponowne wyjaśnienie terminów w tłumaczeniu, pomimo, że mogą one być już znane publiczności.

Na przykład w przypadku treści reklamowych z ofertami podróży. Tekst dotyczy hiszpańskiej miejscowości wypoczynkowej. Aby podróż dla Państwa odbiorców była smakowita, należy stworzyć obraz, który przedstawia klientów cieszących się słoneczną pogodą i rozpieszczanych kulinarnymi specjałami Hiszpanii: Tapas, Paella, Turrón …

Do pewnego stopnia dania te są również znane w innych krajach. Na przykład we Włoszech, w Portugalii czy w Niemczech wiele takich nazw nie wymaga dalszego wyjaśnienia. Ale co z potencjalnymi podróżnikami z Chin lub Korei? Aby oczarować klientów z tych krajów swoim wizerunkiem, korzystnie byłoby znać aktualny poziom wiedzy klientów i poprowadzić ich we właściwym kierunku.

Do przemyślenia!

Każdy tekst jest inny, a w zależności od odbiorcy i produktu, czy usługi wymaga odmiennego podejścia, które pozwoli na wywarcie jak najlepszego wrażenia. Dlatego ważne jest, aby już wcześniej wypracować obraz wybranych odbiorców. Odpowiednie informacje pomogą tłumaczowi stworzyć tekst, który przekona zagranicznych klientów.

A więc? Dla kogo przeznaczony jest Państwa nowy produkt?