Niewłaściwa ilustracja: dlaczego lokalizacja obrazów i symboli w projektach obcojęzycznych jest tak ważna?

Lokalizacja zdjęć

Obrazy czy symbole mówią same za siebie i nie wymagają żadnego opisu. Jeśli Państwa projekt jest tłumaczony na język obcy,to czy warto zachować przedstawione przy nim ilustracje?

 

Po pierwsze: wszelkiego rodzaju ilustracje powinny zostać zlokalizowane w obcojęzycznym projekcie. Dlaczego jest to tak ważne, dowiedzą się Państwo tutaj.

 

Obrazy służące wyjaśnieniu lub zilustrowaniu

Jeśli ilustracje odgrywają rolę wyjaśniającą lub mają służyć wizualizacji, rozsądne będzie dopasowanie ich do poszczególnych języków.

Zrzuty ekranów w instrukcjach programów komputerowych przykładowo mogą służyć wyjaśnieniu różnych funkcji użytkownikowi. Zarówno instrukcja jak i zrzuty ekranów muszą odpowiadać językowi, w jakim użytkownik korzysta z programu.

Dla klienta z Niemiec, który korzysta z niemieckiej wersji oprogramowania instrukcja, napisana w języku ojczystym ze zrzutami ekranów przejętymi przykładowo z japońskiego nie będzie zbyt pomocna.

Potrzebne będą zrzuty ekranów w odpowiednim języku docelowym.

Również w przypadku opakowań produktów jest podobnie. Co najczęściej znajduje się na takich opakowaniach w kraju docelowym? Zostanie przedstawiony opis zawartości opakowania, grupa docelowa czy objaśnienie właściwości produktu?

Należy zwrócić uwagę na to, co przedstawia dany obraz, ale „nieprawidłowa” ilustracja to nie koniec świata – istnieją również opisy produktów, które rozwieją wszelkie wątpliwości.

 

Zdjęcia bez funkcji wyjaśniającej

Jeśli na Państwa stronie internetowej znajdują się obrazy, które nie posiadają żadnej funkcji wyjaśniającej i służą jedynie jej urozmaiceniu, należy pamiętać, że:

niektóre motywy w danych kulturach mogą być nieznane lub niewłaściwe – a w najgorszym przypadku nawet zabronione.

Szczególną ostrożność zaleca się właśnie w kwestii zdjęć gestów, ponieważ mogą mieć one przeciwne znaczenie. W USA lub Rumunii rozmówca, który puka się w czoło, chce pokazać, że właśnie przedstawiony przez odbiorcę pomysł jest wspaniały – w Niemczech ten gest oznacza, osobę z „bzikiem”,daje odbiorcy jasno do zrozumienia, że rozmówca uważa go za obłąkanego.

Poza tym dany obraz może mieć inny wpływ na różnych ludzi – jakie wrażenie wywiera dany motyw, częściowo może zależeć również od kultury odbiorcy.

Dlaczego kultura ma wpływ na oddziaływanie ilustracji? Hasło: kierunek czytania tekstu.

 

Rozmaity wpływ zdjęć ze względu na kierunek zapisu

Wiele europejskich języków korzysta z zapisu od lewej do prawej, od góry do dołu. Niektóre systemy są zapisywane w innych kierunkach.

W arabskim wiersz zapisuje się od prawej do lewej. Kolejny rozpoczyna się po prawej stronie pod pierwszym. Wiersze są zapisywane od góry do dołu.

Japoński i chiński zapisuje się w kolumnach – od góry do dołu, od prawej do lewej.

Teksty czytane są w tym samym kierunku, w jakim są zapisywane. A co najciekawsze:

również ilustracje mogą być w pewnym stopniu „czytane” – przyglądając się obrazom posługujemy się kierunkiem pisania i czytania przyjętym dla naszego systemu pisowni.

Kierunek czytania ilustracji ma więc znaczenie, sens kilku zdjęć zostanie zachowany, jeśli ich kolejność będzie odpowiednio uporządkowana. W tym przypadku należy zachować szczególną ostrożność. Inny kierunek czytania może zmienić cały sens.

Ma on również inne znaczenie: obserwujący, który pisze od lewej do prawej, automatycznie spogląda na ilustrację również w tym kierunku i najczęściej skupia się na osobie lub przedmiocie znajdującym się w prawej części obrazu, zwłaszcza jeśli jest ona zwrócona twarzą do niego.

Jeżeli osoba znajdująca się w lewej części obrazu stoi plecami do obserwującego, efekt będzie jeszcze większy, a spojrzenie będzie podążało za osobą po prawej stronie ilustracji. To dowód na to, że wszystko, co znajduje się po lewej stronie ekranu jest mniej atrakcyjne dla odbiorcy.

W ten sposób od kierunku pisania i czytania obserwującego może zależeć oddziaływanie ilustracji.

Mały test: wybierz portret, na którym przedstawiona osoba nie jest pokazana en face, tylko np. z półprofilu. Patrz na obraz przez dłuższą chwilę. Następnie spójrz na ten sam obraz w pozycji poziomej. Efekt będzie zaskakujący.

 

Istnieje wiele powodów, dla których warto lokalizować ilustracje

Jakie znaczenie wywrze dany obraz na członków innej kultury, wie jedynie osoba wychowana w danej kulturze. To jeden z powodów, dla których wiele biur zajmujących się tłumaczeniami i lokalizacją tekstów decyduje się na współpracę z rodzimymi użytkownikami języka.