6 criteria waaraan u een goede vertaler herkent, zonder zelf de vreemde taal te hoeven spreken

Vertaler werkt op laptop

De kwaliteit van een vertaling is lastig in te schatten voor iemand die de taal niet machtig is. U geeft de opdracht tenslotte aan een professionele vertaler, omdat u deze vreemde taal niet beheerst.

Maar ook zonder kennis van de taal kunt u controleren of uw vertaler goed werk heeft geleverd.

Hieronder vindt u de criteria (niet alleen taalkundige) waarnaar u zich hierbij kunt richten.

1. Er is aan uw wensen voldaan.

Hebt u begrippenlijsten die in uw bedrijf circuleren? Stel deze dan ter beschikking van uw vertalers. Een goede vertaler richt zich naar uw wensen – niet alleen qua terminologie, maar bijvoorbeeld ook wat stijl betreft.

Door een uniform gebruik van begrippen en een consistente externe communicatie ontstaat er een sterke corporate identity. Daarmee kunt u uw klanten overtuigen.

2. Afgesproken levertermijnen worden in acht genomen.

Als u een vertaalopdracht plaats, spreekt u met uw vertaler een leverdatum af. Een goede vertaler levert uw tekst op tijd.

Komt er onverwacht toch iets tussen? Dan neemt uw vertaler vroegtijdig contact met u op om het verdere verloop te bespreken en om, bijvoorbeeld bij grotere projecten met meerdere bestanden, de prioriteiten vast te stellen.

3. Vertalingen worden in het afgesproken bestandsformaat geleverd.

Normaal gesproken levert de vertaler uw doeltekst in hetzelfde bestandsformaat als de brontekst. U kunt echter ook met de vertaler afspreken dat u een ander bestandsformaat ontvangt Een goede vertaler houdt zich hier natuurlijk aan.

Niet alleen het bestandstype speelt een rol bij de levering: ook de wijze waarop u de vertaling ontvangt, is belangrijk. Hebt u afgesproken dat er per e-mail zou worden geleverd? Of moet de vertaalde tekst via een online portaal worden geüpload?

4. Uw medewerkers of klanten in het doelland geven positieve feedback.

De feedback van medewerkers en klanten in het doelland is vaak nuttig. Zij kunnen namelijk beoordelen of uw tekst in de vreemde taal begrijpelijk is en voldoet aan het beoogde doel.

Moet de tekst uw medewerkers informeren of moet deze worden gepubliceerd? Heeft de vertaler zich aan alle gangbare conventies voor de betreffende tekstsoort gehouden? Een persbericht kan er in Spanje bijvoorbeeld heel anders uitzien dan in Rusland.

5. De juiste taalvariant wordt gebruikt.

Een goede vertaler houdt ook rekening met de taalkundige finesses en richt zich naar de taalvariant van zijn doelgroep. Het Frans uit Frankrijk verschilt onder andere door het gebruik van speciale woorden van het Frans in Canada of Zwitserland. Ook de schrijfwijze en interpunctie kunnen verschillen.

Voor Engels en Spaans geldt precies hetzelfde. Is de tekst voor de VS of voor het Verenigd Koninkrijk bedoeld? Voor Spanje, Argentinië of een ander Zuid-Amerikaans land?

6. Er wordt rekening gehouden met uw doelgroep

Uw doelgroep speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Idealiter stemt de vertaler zijn taal af op uw doelgroep.

Als u in uw bedrijf bijvoorbeeld meerdere verschillende merken hebt die diverse doelgroepen aanspreken, zal uw vertaler hier rekening mee houden door verschillend taalgebruik te hanteren.

Prijssegment, doelgroep en merkidentiteit hebben een effect op de bewoordingen van de vertaler en beïnvloeden de terminologie, aanspreekvorm en stijl.

Niet alleen de taalkundige vaardigheden zijn belangrijk

Een goede vertaler overtuigt dus niet alleen met zijn taalkundige talent. Ook een goede en betrouwbare samenwerking is belangrijk.

Wat hebt u tenslotte aan een perfecte vertaling als u deze te laat ontvangt? Uw vertaler moet dus ook bekwaam zijn om zijn opdrachten te managen.

Bent u nog op zoek naar de passende vertaler voor een nieuw project?

Let dan vooraf ook nog op deze punten: Heeft de vertaler een relevante opleiding genoten? Sluiten zijn vakgebieden en ervaringen aan bij het onderwerp van uw tekst? Een goede vertaler zal zo goed mogelijk aan uw wensen voldoen.

Lees hier ook hoe u de beste vertaler Engels voor uw webwinkel kunt vinden.