Przeznaczenie: jak bardzo swobodne może być tłumaczenie Państwa tekstu?

Business concept

„Jakie jest przeznaczenie tekstu?” Takie pytania mogą Państwo usłyszeć, składając zlecanie w agencji tłumaczeń.

 

Dlaczego w ogóle zadawane jest to pytanie? Jaka rolę ma to, czy dany tekst służyć będzie komunikacji wewnętrznej firmy lub zostanie udostępniony klientom na stronie internetowej?

Dlaczego tak ważne jest przekazanie tłumaczowi informacji na temat przeznaczenia tekstu i dlaczego wyjdzie mu to na dobre, dowiedzą się Państwo tutaj.

Przeznaczenie tekstu ma wpływ na jego tłumaczenie

Być może już zauważyli Państwo, że: istnieje niezliczenie wiele możliwości przetłumaczenie pojedynczego zdania. Zazwyczaj istnieje także kilka sposobów na przetłumaczenia pojedynczego słowa – tutaj kontekst odgrywa ważną rolę.

Przekład powinien być czystym odzwierciedleniem tekstu wyjściowego, czy jednak tłumacz ma możliwość swobodnej interpretacji?

Aby z nieskończenie wielu możliwości wybrać dla Państwa właściwą, tłumacz potrzebuje przede wszystkim jednego: informacji na temat rodzaju przedstawionego tłumaczenia. Jego przeznaczenie stanowi już dobry punkt zaczepienia.

Tłumaczenie o charakterze informacyjnym lub w celu lepszego zrozumienia

Wyobraźmy sobie, że chcą Państwo poinformować swoich pracowników o nowościach np. zmianach w firmie. Językiem firmowym jest angielski, jednak mają Państwo swoje oddziały w różnych krajach. W tym przypadku ważne jest, aby każdy pracownik poczuł, że tekst został skierowany właśnie do niego – najlepiej można to osiągnąć używający języków ojczystych poszczególnych pracowników. Dodatkowo daje to gwarancję zrozumienia ważnych informacji.

Kreatywność czy szczególne zdolności językowe nie są tutaj konieczne, ponieważ chodzi o przekazanie informacji. Tekst musi być w prawdzie poprawny językowo, nie będzie w tym nic złego, jeżeli zostanie rozpoznany jako tłumaczenie.

Jeśli wybrane przez Państwa biuro tłumaczeń nic na ten temat nie wie, może wyglądać to następująco: tłumacze zadadzą sobie trud, aby stworzyć odpowiedni do publikacji tekst, który również w wybrany sposób będzie prezentował Państwa przedsiębiorstwo.

Biuro tłumaczeń założy dodatkowy czas pracy i zaproponuje termin dostawy, który niestety wcale nie będzie odpowiadać do Państwa planu...

Tłumaczenie do publikacji

Być może chcą Państwo również przetłumaczyć broszurę informacyjną o firmie, aby zainteresować przedsiębiorstwem klientów mówiących w innych językach.

Aby tekst był optymalny dla klienta, tłumaczenie powinno być wysokiej jakości, płynne do przeczytania i interesujące. W przypadku tekstów reklamowych liczy się tu kreatywność. Nie chodzi tutaj o dosłowne tłumaczenia, a o przełożenie całego sensu tekstu.

W przypadku tekstów reklamowych częściej stosuje się grę słów lub zwrotów, które obudzą u danej grupy odbiorców szczególne skojarzenia i wywołają emocje.

Z reguły każdy człowiek ma własne skojarzenia, które powstają w wyniku wielu czynników, ale najczęściej w obrębie jednej grupy ludzi istnieje wiele cech wspólnych.

W zależności od tego na jak wiele pozwolą Państwo tłumaczowi, produkt końcowy, czyli gotowe tłumaczenie nie będzie miało nic wspólnego z tekstem wyjściowym i nie będzie niczym przypominać tłumaczenia – zrobi natomiast takie samo wrażenia na klientach w innym kraju, jak oryginał. W tym przypadku chodzi bardziej o adaptację niż o tłumaczenie.

Jeśli wybrane biuro tłumaczeń nie pozna przeznaczenia tekstu, być może otrzymają Państwo formalnie prawidłowy tekst – jednak nie zainteresuje on klientów obcojęzycznych. Ponieważ nie będzie przekonujące pod względem stylistycznym.

Tłumaczenie dokumentów

Szczególnym przypadkiem jest tłumaczenie dokumentów. Istnieją dokumenty, które według prawa muszą zostać przedstawione w wybranym urzędzie i w tym celu konieczny jest ich przekład.

Przy tłumaczeniu dokumentów, które zostaną przedłożone oficjalnym władzom, wszystko musi odpowiadać oryginalnemu dokumentowi i ewentualnie powinny być spełnione inne warunki:

  • zachowany format oryginału,
  • uwaga na temat odręcznej rejestracji,
  • wzmianki na temat pieczęci, herbu, logo
  • kopia lub uwaga na temat pojawiających się w tekście wyjściowym błędach.

Przy przekładzie dokumentów tłumacz nie ma żadnej możliwości na swobodną interpretację. Jeśli tłumaczenia są przygotowywane specjalnie dla urzędów i organów władzy, to w większości przypadków dodatkowo będzie potrzebne uwierzytelnienie.

Na pierwszy rzut oka tłumacz nie wie, czy dany dokument zostanie przedłożony w urzędzie, czy zlecają Państwo jego tłumaczenie w celach prywatnych np. aby lepiej zrozumieć dany tekst.

Jeśli nie zostanie on poinformowany lub sam nie zapyta o przeznaczenie tłumaczenia, otrzymają Państwo tekst, który może nie do końca spełniać wybrane kryteria.

Jak bardzo swobodne może być tłumaczenie?

Zatem zawsze pada pytanie, na ile swobodne może być tłumaczenie. Chcą Państwo mieć możliwość rozpoznania każdego pojedynczego zdania w tekście wyjściowym? Czy jednak tłumacz może swobodnie dobierać słowa, jeśli wywrą one to samo wrażenie na odbiorcach grupy docelowej?

Aby otrzymać odpowiadający Państwa wyobrażeniom tekst docelowy, powinni Państwo udostępnić tłumaczowi właściwe informacje.

Nie wiedzą Państwo, czy podali tłumaczowi wszystkie ważne wskazówki? Bez obaw: w przypadku niejasności pracownik dobrego biura tłumaczeń zapyta sam z siebie.