Krótki tekst – z jakimi kosztami wiąże się jego tłumaczenie?

Lupa

Chcą Państwo przetłumaczyć pojedyncze zdanie na 10 języków i błyskawicznie otrzymać gotowe teksty?

Z jakimi kosztami wiąże się pilne tłumaczenie na inne języki bardzo krótkiego tekstu? Jak pracochłonne są powiązane z nim procesy?

Te lub podobne pytania zadawali sobie Państwo zapewne już wcześniej, kiedy konieczne było tłumaczenie krótkiego tekstu na wiele języków. Google Translator nie będzie pożyteczny, przede wszystkim, gdy chodzi o naprawdę ważny krótki tekst, który pojawi się na materiale prezentującym Państwa firmę.

Czym właściwie są krótkie teksty?

W sektorze tłumaczeniowym teksty poniżej 300 słów nazywamy tekstami krótkimi. Wyróżnia się

  • bardzo krótkie teksty (kilka słów do jednego zdania),
  • krótkie teksty średniej długości do 200 słów oraz
  • krótkie teksty do ok. 300 słów.

Krótkie teksty mogą być prawdziwym wyzwaniem

Długość tekstu nie mówi wiele na jego temat. Krótkim tekstem może być pracochłonne tłumaczenie nagłówka, instrukcja obsługi, newsletter, artykuł prasowy, korespondencja lub oznaczenia kategorii dla sklepu internetowego.

Jak bardzo pracochłonne jest tłumaczenie krótkich tekstów?

Opracowanie krótkiego tekstu może oznaczać dla procesu tłumaczeniowego taki sam nakład pracy jak tekstu o normalnej długości. Jeżeli krótki tekst jest bezpośrednio związany z innymi tekstami i treściami tłumaczonymi dla danego klienta, to w celu możliwości zastosowania tej samej terminologii powinien on zostać porównany z pamięcią tłumaczeniową klienta (Translation Memory). Tłumaczenie nawet krótkiego tekstu, przede wszystkim takiego, który zostanie opublikowany, musi zostać jeszcze raz przeczytane sprawdzone i ewentualnie poprawione przez korektora. Menadżer projektu musi koordynować przebieg samego procesu tłumaczeniowego jak i wstawić rachunek.

Z jakimi kosztami wiąże się tłumaczenie krótkiego tekstu?

Tłumaczenia nagłówka składającego się z 10 słów lub newslettera o objętości 200 słów nie można wycenić na słowa, ponieważ nie pokrywa się ona z nakładem pracy i kosztami produkcji. Dlatego dla krótkich tekstów zazwyczaj ustala się ogólną sumę nazwaną ceną podstawową. Cena podstawowa obejmuje tłumaczenie na dany język i jest ustalana w zależności od nakładu pracy i rodzaju tekstu.
W zależności od rodzaju teksty można wyróżniać krótkie, średnie oraz dłuższe teksty i według tych kryteriów ustalać ich ceny podstawowe. Druga korekta krótkiego tekstu z reguły jest zawarta w cenie podstawowej. Tłumaczenie krótkiego tekstu na jedne język kosztuje między 20, a 80 euro (cena netto). Jeżeli dany tekst ma ponad 300 słów to należy go wyceniać na słowa i dodatkowe koszty korekty, ponieważ przekroczył on próg rentowności.

Podsumowanie

Cena podstawowa krótkich tłumaczeń stanowi fundament dla tekstów, które ze względu na swoją długość nie mogą zostać wycenione na słowa. Obejmuje ona koszty związane z tłumaczeniem, korektą i obsługą krótkich tekstów.