Hoe schrijf ik een krachtige nieuwsbrief? Met deze eenvoudige checklist voor nieuwsbrieven hebt u meer succes

Krabbels nieuwsbrief

U herkent het ongetwijfeld: U verstuurt regelmatig nieuwsbrieven. De inhoud is goed, de afbeeldingen zijn aantrekkelijk. Toch wilt u uw doelgroep nog beter bereiken en het succes van uw nieuwsbrief verhogen.

Hoe werkt dat? Dat is simpel! Maak gebruik van taal om een nieuwsbrief te ontwerpen die uw klanten optimaal aanspreekt.

Taal maakt deel uit van de identiteit

In de marketingwereld is het allang bekend: als u de klant met zijn/haar naam aanspreekt, voelt deze zich meteen met u en uw bedrijf verbonden. De klant weet dat hij en niemand anders wordt aangesproken en dat heeft een positief effect.

Het wordt waarschijnlijker dat u uw product of dienst aan de klant kunt verkopen- of in elk geval dat u hem/haar nieuwsgierig maakt naar uw aanbod.

Het gebruik van de juiste taal sorteert hetzelfde effect als het aanspreken met de eigen naam.

Natuurlijk biedt u uw nieuwsbrief in het Engels aan voor uw Engelstalige doelgroep en richt u zich met Franse teksten tot uw Franstalige doelgroep.

Maar let u daarbij ook op de taalvarianten?

Verstuurt u slechts één 'Engelse' versie van uw nieuwsbrief aan zowel Engelse als Amerikaanse klanten? Stuurt u uw Franstalige klant in Zwitserland dezelfde 'Franse' tekst als een klant in Frankrijk?

De naam van een persoon maakt deel uit van zijn/haar identiteit en door het gebruik ervan wordt de aanspreekvorm persoonlijker. Hetzelfde geldt voor de taalvariant.

Een inwoner van Zwitserland die Duits spreekt, zal het mondelinge en schriftelijke Standaardduits uit Duitsland natuurlijk wel begrijpen. Hij/zij voelt zich echter veel eerder persoonlijk aangesproken als er bij de nieuwsbrief rekening wordt gehouden met karakteristieke begrippen, schrijfwijzen en regels voor interpunctie uit zijn eigen land.

Dit duidt er namelijk enerzijds op dat hij/zij en niemand anders wordt aangesproken. Bovendien is het een teken van respect en waardering jegens de klant.

De klant is zó belangrijk dat het bedrijf de moeite neemt om hem persoonlijk aan te spreken

Voor alle talen die in verschillende landen worden gesproken, geldt dat er landspecifieke kenmerken op het gebied van taalgebruik kunnen bestaan. Zelfs binnen een land zijn er meestal regionale verschillen in taalgebruik waarneembaar.

Als u aandacht besteedt aan deze verschillen, kunt u uw klanten beter aanspreken en het succes van uw nieuwsbrief verhogen.

Afgezien van de taalvarianten heeft ook een directe aanspreekvorm invloed op het feit of uw klant zich al dan niet aangesproken voelt.

Klant tutoyeren of vousvoyeren?

Veel talen maken een verschil tussen een persoonlijke/vertrouwelijke aanspreekvorm en een wat meer afstandelijke/zakelijke manier van aanspreken.

In welke situatie is welke aanspreekvorm nu passend? Dat verschilt per land en taalgemeenschap. Hiervoor bestaan geen algemeen geldende regels.

Tutoyeren kan in bepaalde situaties te persoonlijk zijn en veeleer geschikt zijn voor eerder familiaire conversaties of gesprekken met vrienden en goede collega's.

Maar in sommige landen wordt haast alleen maar getutoyeerd – het is ongebruikelijk om te vousvoyeren en dit wekt dan eerder bevreemding.

Ook al kennen enkele talen geen verschillende voornaamwoorden en hoeft er dus helemaal geen keuze te worden gemaakt tussen 'jij' en 'u', toch bestaan er ook dan nog steeds diverse manieren waarop u uw klanten kunt aanspreken.

Klant met voornaam of achternaam aanspreken?

Hierbij gelden soortgelijke regels als bij het tutoyeren en vousvoyeren: in het ene land is het gebruik van de achternaam te afstandelijk en kan beter de voornaam worden gebruikt. In een ander land is de voornaam echter te persoonlijk en is het gebruik van de achternaam juist de beste keuze.

Niet alleen het desbetreffende doelland speelt hierbij een rol. Ook de doelgroep is belangrijk.

Wie wilt u aanspreken?

  • Jongvolwassenen,
  • kinderen en jongeren of
  • oudere mensen?

U zult uw teksten moeten aanpassen aan de doelgroep waarvoor u schrijft. Dat geldt ook voor de aanspreekvorm.

En ten slotte speelt naast de doelgroep ook uw bedrijf een belangrijke rol: welke relatie wilt u met uw klant aangaan?

En wat voor producten of diensten biedt u aan?

  • Betaalbare producten voor een klein budget,
  • producten voor de middenklasse of
  • producten uit het luxesegment?

 

Al deze factoren zijn van invloed op de taal die u voor uw klanten zult moeten gebruiken

Het is dus de moeite waard om de doelmarkt duidelijk te definiëren. Spreek uw klanten gerichter en nog persoonlijker aan. Hierdoor voelen ze zich direct meer verbonden met uw bedrijf. Bovendien wordt het voor u een stuk makkelijker om uw klanten te overtuigen van uw aanbod.

Probeer het bij uw volgende nieuwsbrief!