De beste taalexperts gezocht: gevonden via het netwerk van intercontact freelancers

Online registratie met de laptop
Online registratie met de laptop

Een deel van de alledaagse routine van een vertaalbureau bestaat erin de meest geschikte taalexperts te vinden voor heel diverse vertaalopdrachten.

Criteria daarbij zijn onder andere de moedertaal, talencombinaties en speciale kwalificaties en vakgebieden, op basis waarvan wij onze pool van vaste en freelance vertalers doorzoeken.

Deze vergelijking is van cruciaal belang voor de kwaliteit van de resulterende vertalingen en dus voor de tevredenheid van onze klanten. Dit onderwerp is dan ook belangrijk voor ons en we werken voortdurend aan de optimalisering van het proces.

Sinds vele jaren biedt ook de digitalisering daarbij een helpende hand. Deze tillen we nu met onze Vendor Registration Manager, een online samenwerkingstool voor ons aanbod van (vertaal)opdrachten, naar een hoger niveau en we optimaliseren ons kwaliteitsmanagement conform DIN EN ISO 17100.

Zo goed mogelijk vertaalopdrachten toewijzen

De vertaalkwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de mate waarin de vertaler geschikt is voor de specifieke vertaalopdracht. Met het Vendor Management System spelen we daarbij in op drie aspecten:

ten eerste: we realiseren een betere vergelijking tussen het vereiste profiel en de kwalificaties van de vertalers in kwestie.

ten tweede: we breiden onze pool van vertalers voortdurend uit via een transparante, ongecompliceerde sollicitatieprocedure voor freelance vertalers.

ten derde: we werken conform DIN EN ISO 17100

Vooral als er bijzondere specialisaties gevraagd worden, is een uitgebreide pool van vertalers de moeite waard.

Voordeel voor freelance vertalers: makkelijk solliciteren

Freelancers die op zoek zijn naar opdrachten kunnen zich nu rechtstreeks via onze website als vertaler, revisor, of tekstschrijver registreren in de intercontact BusinessManager. Freelancers voeren hun e-mailadres in en ontvangen dan onmiddellijk een e-mail ter bevestiging. Hierin staan de toegangsgegevens voor de intercontact Business Manager. Hier kunnen gekwalificeerde vertalers zich inschrijven in onze freelance database.

Naast het invoeren van gegevens die belangrijk zijn voor de organisatorische afhandeling van vertaalopdrachten – bijv. contact- of bankgegevens – registreren we ook details omtrent vooropleiding, kwalificaties, werkervaring en vakkennis.

Zo worden opleiding en kennis eenvoudig gedocumenteerd en aangetoond – via overeenkomstige documenten die in het profiel geüpload kunnen worden. Bovendien kan informatie worden verstrekt over vakgebieden of het gebruik van vertaalsoftware. De selectie van vertaalcombinaties geschiedt via een vervolgkeuzelijst waarbij de moedertaal voor ons bij intercontact om kwaliteitsredenen altijd van doorslaggevend belang is bij het toewijzen van projecten.

Overtuigende workflow bij vertaalopdrachten

Na het invoeren van de gegevens door de freelance vertaler, revisor of tekstschrijver volgt er een duidelijk overzicht van alle gegevens en details dat door de freelancer wordt bevestigd. Vervolgens wordt de registratie afgerond.

Nadat we de gegevens hebben gecontroleerd en goedgekeurd, zal de freelancer worden geïnformeerd dat zijn profiel in de intercontact Business Manager is aangemaakt en nu actief is. Vanaf dit moment is het mogelijk om in te loggen op het Business Manager Portaal, het eigen profiel te bekijken en bij te werken. Zo kunnen bijvoorbeeld beschikbaarheid of contactgegevens worden bijgewerkt.

Lopende of afgesloten opdrachten worden op het persoonlijke dashboard getoond en kunnen bijvoorbeeld worden gefilterd op periode of opdrachtstatus.

Ook de contactopname bij nieuwe projecten geschiedt via de Business Manager. Hier bevestigt een vertaler dat hij de opdracht aanvaardt of informeert hij ons als hij deze wegens gebrek aan capaciteit afwijst. De projectmanager van intercontact zoekt en vindt dan in het systeem meteen de volgende geschikte kandidaten en neemt contact met hen op.

Projecten waarvan de vertalingen voltooid zijn, worden door de vertalers afgeleverd via het dialoogvenster voor levering van de intercontact Business Manager. De projectmanager wordt hier onmiddellijk per e-mail van op de hoogte gebracht en kan de vertaalde documenten downloaden en na een controle naar de klant sturen.

Na levering van de voltooide vertaling stelt de freelancer met slechts één klik zijn factuur op en stuurt hij deze rechtstreeks naar intercontact.

Minder organiseren, meer kwaliteit

Voor freelancers biedt de intercontact Business Manager een groot voordeel, namelijk de minimalisering van de noodzakelijke administratieve werkzaamheden die met het daadwerkelijke vertaalwerk gepaard gaan. Het hele proces van het accepteren van de opdracht tot aan de facturering wordt met een paar muisklikken afgehandeld. Alles is transparant: in het overzicht worden lopende en afgesloten opdrachten weergegeven en het is mogelijk om rechtstreeks met de projectmanagers van intercontact te communiceren. Aangezien zij dezelfde gegevens zien, verloopt de communicatie zonder misverstanden. Zo daalt niet alleen het foutenpercentage, maar stijgt ook de tevredenheid met het werk. Als vertaler hebt u zo namelijk meer tijd voor datgene wat u echt leuk vindt om te doen: vertalen.

Ook voor ons wordt de administratieve werklast sterk verminderd. Dit draagt bij aan kortere doorlooptijden.  Nog belangrijker is dat we veel meer kansen hebben om de geschiktste persoon voor een opdracht te vinden. We kiezen uit de beste kandidaten voor het betreffende vakgebied en hebben daarbij zonder tijdverlies alle benodigde informatie tot onze beschikking. Voor ons is dit proces een positief voorbeeld van digitalisering, als iedereen uiteindelijk relaxter is en de resultaten nog beter worden.

Test nu de intercontact Business Manager

Bent u als freelance vertaler op zoek naar vertaalopdrachten? We nodigen u uit: registreer u bij ons en voer uw gegevens in onze database in – klik hier.

Wij zijn een vertaalbureau dat dynamisch groeit en onze klanten ook diensten verleent op het gebied van revisie en teksten schrijven. We hebben regelmatig grote opdrachtvolumes voor freelance vertalers, revisoren en tekstschrijvers.

Bent u geen freelancer en hebt u alleen goede vertalingen en teksten nodig voor uw bedrijf? Dan zult u niet direct met de Business Manager te maken krijgen – maar wel met uw persoonlijke adviseur bij intercontact, die al heel erg uitkijkt naar het contact met u: