Ważne czynniki, wpływające na czas trwania procesu tłumaczenia

Klepsydra wypełniona pisakiem

Może zdarzyć się, że: pracują Państwo właśnie nad ważnym projektem i harmonogram jest napięty.

 

Tłumaczenie tekstu jest potrzebne możliwie jak najszybciej, aby agencja reklamowa przed upływem terminu mogła dołączyć go do pasującego layout.

W tej sytuacji dobrze byłoby wcześniej wiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na czas trwania procesu tłumaczeniowego.

Ile czasu potrzebuje tłumacz na przetłumaczenie danego tekstu?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście pogłębiając wiedzę na ten temat szybko można dotrzeć do następujących informacji: tłumacz jest w stanie przetłumaczyć ok. 2000 słów dziennie.

Można to zinterpretować w następujący sposób: „Doskonale! Moje tłumaczenie powinno być gotowe w ciągu dwóch godzin, ponieważ mój tekst to jedynie 500 słów!”

To jednak nie jest takie proste. W tym przypadku nie chodzi jedynie o liczby podane w przybliżeniu.

Niżej wymienione czynniki odgrywają równie ważną rolę i mogą mieć wpływ na podane obliczenia:

Złożoność tekstu

W przypadku specjalistycznych tekstów z działu techniki bądź prawa tłumacz potrzebuje więcej czasu, niż na teksty o tematyce ogólnej, np. informujące pracowników o przeniesieniu siedziby firmy.

Jeśli Państwa teksty są skomplikowane, udostępnienie materiału referencyjnego z pewnością okażą się pomocne w procesie tłumaczenia: np. posiadają Państwo listę ze stałymi nazwami pojęć lub zdjęcia produktów?

Dodatkowe materiały przekazane do dyspozycji tłumacza skracają czas gromadzenia informacji, a co za tym idzie samego procesu tłumaczenia.

Wpływ na szybkość tłumaczenia ma również sama forma tekstu; mamy do czynienia z tekstem standardowym, czy raczej rzędem krótkich punktów? Tłumaczenie krótkich punktów trawa o wiele krócej – natomiast pojedyncze słowa to nie lada wyzwanie.

Tłumaczenie większość słów zależy od kontekstu. Pojedyncze słowo, bez jakiegokolwiek punktu wyjścia to dla tłumacza jak rozwiązywanie zagadki.

Jakość tekstu wyjściowego

Tekst, który otrzymuje tłumacz, odgrywa kluczową rolę – gdyż to właśnie na nim opiera się tłumaczenie.

Dlatego należy upewnić się, czy jest on w 100% zrozumiały. Jeżeli Państwo jako eksperci w danej dziedzinie, aby zrozumieć dany tekst, muszą go przeczytać kilka razy, osoba tłumacząca również będzie do tego zmuszona. A to wymaga czasu.

Jeżeli w tekście zawarte zostały skróty, których nie są powszechnie używane, tłumacz będzie potrzebować więcej czasu, aby zrozumieć ich sens. Jeżeli w firmie pracownicy używają specyficznych skrótów, które nie są powszechnie znane, to do ich rozszyfrowania niezbędna będzie Państwa pomoc.

Należy sprawdzić, czy teksty nie stanowi jedynie połączenia kilku różnych treści i czy poszczególne akapity pasują do siebie.

Warto trzymać się jednej, bardzo prostej zasady: im lepsza jakość tekstu wyjściowego, tym mniej skomplikowane i szybsze będzie jego tłumaczenie.

Nawet jeśli tekst wyjściowy jest bezbłędny, a tłumacz w ciągu dnia jest w stanie przetłumaczyć ok. 2000 słów, nie oznacza to, że tekst o objętości 500 słów będzie gotowy po dwóch godzinach od przekazania zlecenia. Istnieją również inne czynniki, które mają wpływ na czas trwania procesu tłumaczenia.

Różnica między poniższymi pytaniami jest ogromna:

„Ile czasu potrzebuje tłumacz na przetłumaczenie danego tekstu?” i „Kiedy tłumaczenie mojego tekstu będzie gotowe?”

W proces tłumaczenia nie są zaangażowani tylko tłumacze: menadżer projektu musi najpierw przygotować dany tekst, aby jego tłumaczenie było w ogóle możliwe.

Gdy tłumacz otrzyma zlecenie, nie może zacząć pracy nad tekstem od razu, ponieważ na jego liście zadań znajdują się również inne zamówienia.

Proces nie kończy się również na etapie samego tłumaczenia: aby zagwarantować wysoką jakość, przetłumaczony tekst poddawany jest korekcie.

Bez obaw:

nie oznacza to, że na tekst o objętości 50000 słów trzeba czekać kilka miesięcy

Wprawdzie tłumacz jest w stanie przetłumaczyć w ciągu dnia jedynie ok. 2000 słów, ale teksty większych projektów mogą zostać operatywnie podzielone i opracowywane przez kilku tłumaczy jednocześnie.

W agencjach tłumaczeniowych nad tłumaczeniami na różne języki pracują zespoły językowe. Specjalny program pozwala tłumaczowi w każdej chwili sprawdzić, jak zostały przetłumaczone poszczególne słowa.

Jeżeli w tekście powtórzy się dane słowo, wszyscy tłumacze mają możliwość przetłumaczyć je jednakowo. Dzięki temu przetłumaczony tekst będzie jednolity, mimo że pracowało nad nim kilka osób.

Ogólne określenie czasu oczekiwania na tłumaczenie jest właściwie niemożliwe

W zależności od tekstu wyjściowego i ilości zamówionych tłumaczeń czas trwania procesów może się różnić.

Podczas składania kolejnego zamówienia będą już Państwo wiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na czas oczekiwania na gotowe tłumaczenie.

Wiążący termin dostawy i odpowiedni przebieg realizacji Państwa projektu należy omówić podczas składania zamówienia z wybraną agencją tłumaczeniową.