Duidelijke selectiecriteria voor het vinden van de beste vertaler Engels voor uw webwinkel

Toetsenbord met 'translate'

Er zijn ontzettend veel vertalers. Daarbij komt dat veel mensen tegenwoordig relatief goed Engels spreken. Het vinden van een vertaler voor uw webwinkel zou dus in principe vrij eenvoudig moeten zijn. Maar juist als het aanbod groot is, is de keuze vaak niet eenvoudig.

Kunt u uw collega, die een tijdje in de VS heeft gewoond, daadwerkelijk de teksten voor uw webwinkel laten vertalen?

Of kunt u beter kiezen voor een professionele vertaler? Wie kan uw boodschap het beste overbrengen en ervoor zorgen dat uw doelgroep zich ook echt aangesproken voelt? De volgende drie eenvoudige overwegingen helpen u bij het beantwoorden van deze vragen.

 

Het gaat niet enkel om de afzonderlijke bewoordingen, maar eerder om het effect dat de tekst sorteert.

Engels wordt al vroeg op school geleerd. Maar hoeveel woorden iemand ook kan leren of hoeveel tijd hij ook in het buitenland heeft doorgebracht, het taalniveau van een moedertaalspreker zal hij nooit bereiken. Het gaat namelijk niet alleen maar om afzonderlijke woorden. Taal is ook een afspiegeling van culturele aspecten.

 

Vooral bij een vertaling gaat het niet alleen om een zo exact mogelijke weergave van specifieke woorden…

Het gaat ook om het effect dat deze woorden samen sorteren. Een tekst moet dus niet enkel worden begrepen. Met name marketingteksten brengen vaak een boodschap over, die niet altijd letterlijk naar andere talen kan worden omgezet. Een vertaler die moedertaalspreker is, kan echter het effect van de brontekst in zijn eigen taal weergeven. Dat zorgt er niet alleen voor dat de vertaling van uw online teksten correct is. Er wordt ook een heel bijzonder effect bij de doelgroep gesorteerd.

 

Hierdoor voelen uw klanten zich eerder aangesproken en worden uw producten aanzienlijk sneller verkocht.

Bij de meeste vertaalbureaus worden voor vertalingen uitsluitend moedertaalsprekers ingezet. Ook freelancers vertalen over het algemeen naar hun moedertaal. Voor welke aanbieder van vertaaldiensten moet u dan kiezen?

 

Een freelance vertaler of een vertaalbureau?

Bij deze keuze speelt het volume van de opdracht een belangrijke rol. Een freelance vertaler kan net zo betrouwbaar zijn en net zo'n hoge kwaliteit leveren als een vertaalbureau. Als u alleen een Engelse vertaling nodig hebt en dus geen vertaling in 10 andere talen wilt, is een freelance vertaler net zo geschikt voor het uitvoeren van uw opdracht als een vertaalbureau.

 

Een freelance vertaler kan echter maar een beperkt aantal woorden per dag vertalen.

En wat moet u doen als de freelance vertaler geen tijd heeft als u hem nodig hebt? Bij grotere opdrachten is het dus raadzaam om een vertaalbureau te benaderen. Het vertaalbureau kan met zijn interne medewerkers en een bestand aan freelance vertalers relatief flexibel reageren op opdrachten van diverse volumes. Maar even los van het feit of u nu voor een freelance vertaler of een vertaalbureau kiest:

 

Hoe kunt u nu vaststellen of de vertaler capabel is om de teksten voor uw webwinkel te vertalen?

Uit welke branche komen de andere klanten van de vertaler? Indien mogelijk kunt u bekijken welke referenties de potentiële vertaler heeft. Uit welke branche komen deze?

Als de vertaler hoofdzakelijk vertaalt voor klanten uit de automobielsector, is hij mogelijk minder geschikt voor het vertalen van modeteksten. Dat betekent echter niet dat de vertaler volkomen ongeschikt is voor de vertaling of dat zijn vertalingen principieel foutief zouden zijn.

 

Een vertaler met ervaring in de desbetreffende sector kan u gewoon een betere kwaliteit garanderen.

  • De vertaler hoeft minder zoekwerk te verrichten, omdat hij reeds deskundig is op het specifieke gebied. Hij zal om deze reden ook minder vaak vragen stellen. Hierdoor kan het vertaalproces worden verkort.
  • Een vertaler met ervaring in uw vakgebied heeft bovendien sneller de juiste formuleringen paraat en voelt beter aan hoe hij uw klanten optimaal kan benaderen, waardoor uw afzetmogelijkheden positief worden beïnvloed.

 

Welke vertaler is geschikt voor uw opdracht?

De mate van geschiktheid van een vertaler, hangt dus helemaal van uw wensen af:

  • van het aantal talen waarin de tekst moet worden vertaald,
  • van de lengte van uw tekst en
  • van uw bedrijfstak.

Voor het vertalen van uw online teksten is een deskundige vereist die de commerciële boodschap succesvol vertaalt naar uw doelgroep. Iemand, die niet alleen helemaal vertrouwd is met de taal, maar die ook deskundig is op het gebied van culturele aspecten in het betreffende land. Iemand met ervaring in uw bedrijfstak.

Denk dus vooraf even goed na over deze zaken.

Beantwoord het best eerst de vraag, in hoeveel talen u de vertaling nodig hebt. Daarmee beperkt u de selectie meteen aanzienlijk. Eén ding is zeker: de perfecte vertaler voor uw tekst staat op uw shortlist.