Hoe worden nieuwsbrieven vertaald?

Handen met wereldbol

Via de nieuwsbrieven van organisaties blijven we op de hoogte van alle nieuwtjes en actuele aanbiedingen. De landenteams van intercontact bewerken, vertalen en lokaliseren nieuwsbrieven voor een brede waaier aan opdrachtgevers. Zo kan uiteindelijk elke nieuwsbriefabonnee actuele informatie in zijn/haar eigen taal lezen. Onze landenteams besteden aandacht aan enkele kernpunten:

  • Terminologische afstemming tussen nieuwsbrief en website

Het taalgebruik in een nieuwsbrief moet overeenkomen met de online content van de opdrachtgever. Dit is een belangrijk punt dat in ogenschouw wordt genomen bij het internationaliseren van nieuwsbrieven. Hetzelfde geldt voor een consistente terminologie bij vertalingen op het gebied van doorlopende promotionele acties en ondernemingsactiviteiten. Onze vertalers maken gebruik van vertaalgeheugens en termbases (termenbanken). Hierdoor hebben zij toegang tot gelijksoortige zinnen en termen die in het verleden al zijn vertaald.

  • Referentiemateriaal voor meer creativiteit

Referentiemateriaal is essentieel voor een vertaler. Over het algemeen geldt: hoe meer referentiemateriaal een vertaler voor zijn/haar vertaling van een nieuwsbrief ontvangt, des te beter kan de tekst aan het betreffende land worden aangepast en gelokaliseerd. Extra aangeleverd beeldmateriaal, bijkomende aanmerkingen en artikelinformatie vinden uiteraard ook hun weerslag op de kwaliteit van de vertaling.

  • Aanspreekvorm in diverse landen

Is een formele of informele aanspreekvorm in een nieuwsbrief vereist? Deze keuze mag natuurlijk niet worden bepaald door de aangeleverde brontekst. Een vertaler richt zich naar de meest gangbare aanspreekvorm in het betreffende land. Ook spelen de doelgroep en het imago van de opdrachtgever een grote rol bij de keuze voor 'je' of 'u'. Zo kan het gebeuren dat een abonnee getutoyeerd of gevousvoyeerd wordt en dat deze aanspreekvorm afwijkt van die uit de brontekst. Ook het aanspreken met voor- of achternaam is mogelijk en kan verschillen van de manier waarop de lezer in de brontekst wordt aangesproken.

  • Taalkundige en culturele verschillen

Spelling en terminologie in Duitstalige nieuwsbrieven wijken af voor Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Hetzelfde geldt voor nieuwsbrieven die bestemd zijn voor de Britse en Amerikaanse, de Portugese en Braziliaanse en natuurlijk voor de Nederlandse en Vlaamse markt. Al onze vertalers zijn moedertaalsprekers. Zij garanderen dat zowel taalkundige als culturele verschillen in acht worden genomen bij het vertalen van nieuwsbrieven.

  • Onderwerpregels van nieuwsbrieven

Een optimale, creatieve vertaling resp. lokalisering van de onderwerpregel is essentieel bij het versturen van een nieuwsbrief. De onderwerpregel wekt immers interesse op bij de lezer, net zoals dat bij de titel van een boek het geval is. Een goede vertaler vermijdt woorden die direct de spamfilter van de ontvanger activeren (bijv. het woord 'gratis'). Conclusie: Een nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel en het internationaliseren ervan stelt hoge eisen aan zowel opdrachtgever als vertaler. Wij hebben ervaren dat een creatieve samenwerking van alle betrokken partijen de sleutel is tot een optimale internationalisering van nieuwsbrieven.