W kwestii tłumaczeń specjalistycznych jesteśmy fachowcami

Przedsiębiorcy z laptopem i książką

Profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne to gwarancja zrozumienia trudnych tematycznie tekstów w innych językach.

Obowiązkiem rzetelnych tłumaczy specjalistycznych nie jest jedynie znajomość języka obcego, liczy się również wiedza z wybranego zakresu. Nasi profesjonalni tłumacze mają odpowiednie wykształcenie i dodatkowo są wyspecjalizowani w wybranej dziedzinie. Potrafią posługiwać się specjalistycznym słownictwem i mają wiedzę z danego zakresu, co pozwala na właściwą interpretację i zrozumiałe przetłumaczenie tekstu.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych wszystkich dziedzin

Na potrzeby specjalistycznych tłumaczeń tekstów z zakresu prawa, przemysłu i techniki mamy konkretną wiedzę dotyczącą danej dziedziny.

Proponujemy również tłumaczenia uwierzytelnione. Jako specjalistyczne biuro tłumaczeń w naszym zespole pracują tłumacze przysięgli, którzy są zobowiązani przez sąd rejonowy do sprawdzenia kompletności i poprawności tłumaczeń oraz ich poświadczania.