Tłumaczenia z zakresu gospodarki, finansów i prawa

Biznesmen przed komputerem

Przy tłumaczeniach z zakresu przemysłu i finansów słowa i liczby muszą być dopasowane bezbłędnie, ponieważ często poruszają one kwestie prawne. Szczególnie ważne jest to przy tłumaczeniach umów. Zwłaszcza przy umowach, aktach notarialnych, orzeczeniach lub wyciągach z rejestru handlowego błędy mogą doprowadzić do nieważności umowy i kosztownych roszczeń prawnych.

W wielu przypadkach na całym świecie teksty z zakresu finansów, raporty i podobne treści podlegają surowym regulaminom. Tłumacząc np. raport finansowy należy przestrzegać międzynarodowych standardów rachunkowości i znaleźć dla nich poprawne terminy w języku docelowym. Przykładem mogą być International Financial Reporting Standards (IFRS) wydane przez International Accounting Standards Board (IASB).

Pomimo pewnych ograniczeń teksty z zakresu finansów powinno się czytać tak dobrze, jakby były one napisane w języku docelowym – nasi fachowcy właśnie to potrafią!

Profesjonalne tłumaczenia prawnicze

Również tłumaczenia tekstów prawniczych muszą być niepodważalne. Tłumacz specjalizujący się w tekstach prawniczych ma niewiele możliwości swobodnej interpretacji. Ogromne znaczenia ma tutaj natomiast dobra znajomość prawa obowiązującego w kraju języka docelowego. W niektórych sytuacjach tłumacz przysięgły musi również zostać upoważniony przez sąd rejonowy.

Nasi tłumacze specjalizujący się w zakresie gospodarki, finansów i prawa są prawdziwymi fachowcami o ogromnej wiedzy z danego zakresu i zdają sobie sprawę, jakie znaczenie ma dla Państwa poprawność tłumaczeń.

Standardowe tłumaczenia z zakresu gospodarki i prawa:

 • analiza rynku
 • raporty roczne i kwartalne
 • raporty finansowe
 • polisy ubezpieczeniowe
 • zestawienia
 • rachunki zysków i strat
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • patenty
 • umowy o pracę
 • orzeczenia
 • warunki handlowe

...oraz wiele więcej!