Mamy sposób na spójną terminologię

Mała dziewczynka czyta książkę w bibliotece

Aby zagwarantować Państwu homogeniczny język na potrzeby międzynarodowych kontaktów biznesowych tworzymy słowniki tematyczne w formie terminologicznych baz językowych. Nasi tłumacze, pracując nad zleceniami powiązanymi z poprzednimi, mają możliwość odwołania się do zatwierdzonych przez Państwa pojęć.

Jeśli posiadają Państwo już własne słowniki, chętnie z nich skorzystamy. W przeciwnym razie w celu zachowania spójnej komunikacji możemy udostępnić także naszą bazę terminologiczną.

Praca nad rozmaitymi projektami pozwoliła nam na stworzenie ogromnego i praktycznego systemu zarządzania terminologią, który stanowi dziś podstawę naszego przedsiębiorstwa.

Priorytetem jest dla nas Państwa język firmowy, a w konsekwencji sam proces tworzenia, pielęgnacji, optymalizacji i stałego powiększania terminologicznych baz językowych – do podziału na poszczególne projekty.

Z przeznaczonych do tłumaczenia tekstów źródłowych wyodrębniamy pojęcia, stosując podział tematyczny (np. moda, elektrotechnika, zoologia itp.). Sprawdzamy je, analizujemy, tłumaczymy i zapisujemy w formie glosariuszy (baz terminologicznych).

Te zbiory w postaci terminologicznych baz danych online są udostępniane naszym tłumaczom w trakcie przekładu.

Opracowywania języka firmowego

Priorytetem naszych profesjonalnych usług zarządzania terminologią jest organizacja terminologii z uwzględnieniem Państwa indywidualnych wymagań i zasad.

Zwłaszcza w przypadku błyskawicznie rozwijających się i zajmujących rozmaitymi projektami przedsiębiorstw istnieje ryzyko powstania niespójności w słownictwie firmowym.

Nasz zespół zarządzania terminologią jest w stanie temu zapobiec. Dzięki temu mają Państwo gwarancję jednolitej komunikacji zarówno w obrębie jednego dokumentu, jak i wszystkich projektów we wszystkich językach. Jednolite słownictwo firmowe nada Państwa przedsiębiorstwu lub produktom oryginalny image.