Otris software AG

Otris software AG oferuje rozwiązania w zakresie oprogramowania na potrzeby zarządzania umowami, udziałem, wytycznymi oraz ochroną danych. Standaryzowane procesy zarządzania danymi i dokumentami otris sofrware AG można indywidualnie dopasować do wymagań średnich i międzynarodowych firm na terenie całej Europy. Od 2011 roku intercontactcontact wspiera przedsiębiorstwo tłumacząc podręczniki użytkowania i treści strony internetowej.