6 kryteriów, dzięki którym poznają Państwo dobrego tłumacza, bez znajomości języka obcego

Tłumacz pracuje przy laptopie

Osobie, która nie zna wybranego języka ciężko ocenić jakość tłumaczenia.

Ze względu na brak znajomości danego języka przekazują Państwo tekst w ręce profesjonalnego tłumacza.

Nawet przy braku znajomości wybranego języka tłumaczenie można sprawdzić: czy zlecenie zostało wykonane prawidłowo?

Poniżej znajdą Państwo kryteria pozajęzykowe, którymi należy się kierować, aby znaleźć odpowiedź na zadane pytanie.

1. Państwa wytyczne zostały zachowane.

Jeśli posiadają Państwo słowniki terminologiczne, które są stosowane w przedsiębiorstwie, należy udostępnić je tłumaczowi. Dobry tłumacz będzie stosował się do Państwa zaleceń odnośnie terminologii, a także względem stylu języka.

Jednolite stosowanie pojęć i jednorodny styl komunikacji stworzą silną tożsamość firmy, która będzie działać przekonująco na klientów.

2. Termin przekazania tłumaczenia został dotrzymany.

Zlecając tłumaczenie, powinni Państwo uzgodnić termin jego dostarczenia. Dobry tłumacz dostarczy przekład bez żadnego opóźnienia.

Jeśli zdarzy się jednak coś nieprzewidywalnego, na pewno skontaktuje się z Państwem na czas, aby omówić kolejne kroki i w przypadku dużych projektów, składających się z kilku dokumentów ustalić priorytety.

3. Gotowe tłumaczenie zostało dostarczone w uzgodnionym formacie.

Zazwyczaj tłumacz dostarczy Państwu tłumaczenie w formacie identycznym jak tekst wyjściowy. Naturalnie, mogą Państwo wybrać również inny format. Rzetelny tłumacz z pewnością się weźmie to pod uwagę.

Przy odbiorze przekładu oprócz rodzaju dokumentu ważny jest również to, w jaki sposób otrzymają Państwo gotowe tłumaczenie. Ustalono, że tekst zostanie przesłany na wskazany adres e-mail lub zostanie załadowany na portal online?

4. Ocena Państwa współpracowników lub klientów z zagranicy jest pozytywna.

Feedback współpracowników i klientów w kraju docelowym jest często bardzo pomocny. Są oni w stanie ocenić, czy tekst w języku docelowym jest zrozumiały i zgodny z przeznaczeniem.

Państwa tekst służy do komunikacji wewnątrz firmy i ma charaktery informacyjny, czy jest przeznaczony do publikacji? Czy tłumacz stosował się do utartych konwencji dla danego typu tekstów? Przykładowo hiszpańskie oświadczenie prasowe całkowicie różni się od rosyjskiego.

5. Zastosowano prawidłowy wariant językowy.

Dobry tłumacz weźmie pod uwagę również niuanse językowe i dopasuje wariant języka na potrzeby odbiorców. Język francuski stosowany we Francji różni się od wariantu stosowanego w Kanadzie czy Szwajcarii między innymi zastosowaniem określonych słów. Również sam zapis i interpunkcja mogą się różnić.

Podobnie jest w przypadku angielskiego czy hiszpańskiego: istnieją różne warianty języka angielskiego dla USA i Wielkiej Brytanii, hiszpańskiego dla Hiszpanii, Argentyny czy innych krajów południowoamerykańskich.

6. Grupa docelowa została wzięta pod uwagę.

Nie po raz ostatni Państwa odbiorcy odgrywają ważną rolę. Najlepiej, aby tłumacz dopasował sposób wyrażania się do grupy docelowej.

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo łączy ze sobą kilka różnych marek skierowanych do różnych odbiorców, tłumacz powinien wziąć pod uwagę różne zastosowanie języka.

Przedział cenowy, grupa docelowa i tożsamość mają wpływ na sposób wyrażania się tłumacza, a także wpływają na terminologię, zwroty i styl.

Nie tylko językowe umiejętności są ważne

Dobry tłumacz nie zachwyca jedynie samym talentem językowym. Ważna jest również funkcjonująca i godna zaufania współpraca z klientami.

Doskonałe tłumaczenie straci na znaczeniu, jeżeli nie zostanie dostarczone w określonym terminie. Tłumacz powinien również odpowiednio zarządzać swoimi zleceniami.

Wciąż szukają Państwo kogoś odpowiedniego do nowego projektu?

W takim razie powinni Państwo uwzględnić następujące punkty: czy wybrana osoba ma odpowiednie wykształcenie? Czy jej specjalności i doświadczenie odpowiadają tematowi zlecanego tekstu? Rzetelny tłumacz to taki, który optymalnie spełnia wybrane przez Państwa kryteria.

Znamy również tajemnicę wyboru najlepszego tłumacza języka angielskiego dla sklepu internetowego.