Vaktechnische vertalingen zijn ons vak

Zakenlui met laptop en boek

Professionele vaktechnische vertalingen zorgen ervoor dat complexe onderwerpen ook in andere talen begrijpelijk zijn.

Een goede gespecialiseerde vertaler moet daarom niet enkel de vreemde taal beheersen. Hij dient ook een gedegen kennis te hebben van het betreffende vakgebied. Om deze reden hebben onze vertalers een vertaalopleiding afgerond en zijn ze getraind in de betreffende vakgebieden. Ze hebben kennis van specifiek vakjargon en beschikken bovendien over de vakkundige knowhow om verbanden te zien en begrijpelijk te kunnen vertalen.

Vertalen van vaktechnische teksten uit alle vakgebieden

Ons vertaalbureau biedt vakkundige expertise voor het professionele vertalen van wetenschappelijke, juridische, economische en technische teksten.

Desgewenst verzorgen wij ook beëdigde vertalingen. Wij werken samen met beëdigde vakvertalers, die door de rechtbank bevoegd zijn om de volledigheid en juistheid van de vertalingen te controleren en te bekrachtigen.