Vertalingen factureren: standaardpagina, regels, woorden – wat is handig?

Mann mit Taschenrechner

Wat is de beste manier om een vertaling te factureren? Hoe wordt de omvang van de tekst berekend? Op basis van het aantal standaardregels, woorden of standaardpagina's?

Aangezien er bij verschillende vertaalbureaus verschillende modellen naast elkaar bestaan, is het duidelijk dat er geen optimaal factureringsmodel bestaat. Laten we eens kijken naar de verschillen en de voordelen tegenover de nadelen zetten.

Wat is een standaardpagina?

Een standaardpagina is een rekeneenheid waarmee de omvang van een tekst kan worden berekend. Ondanks de term ‘standaard’ in de naam bestaat er geen duidelijke definitie van een standaardpagina. Zo wordt bijvoorbeeld de berekening ‘25 regels van gemiddeld 40 tekens’ gebruikt, wat overeenkomt met 1.000 tekens zonder spaties. Een andere definitie gaat uit van ‘30 regels van maximaal 60 aanslagen’. Dit komt overeen met maximaal 1.800 tekens, waarbij de spaties worden meegerekend.

Als een vertaling op basis van standaardpagina's wordt gefactureerd, is het dus van belang om van tevoren vast te stellen wat in dit geval als standaardpagina wordt beschouwd.

Wat is een standaardregel?

Een standaardregel bevat 40 tekens (berekend zonder spaties) of 50 tot 55 aanslagen inclusief spaties.

Om te bepalen hoeveel standaardregels een tekst heeft, bekijkt u in uw tekstprogramma het totale aantal tekens inclusief spaties en deelt u deze waarde door 55. Of door 50 – afhankelijk van wat er is afgesproken.

Welke tekst dient als basis?

De omvang van de brontekst kan als basis voor een vertaling worden genomen, maar de doeltekst is ook een optie.

Het feit dat de omvang van de brontekst vaak de doorslaggevende factor is, ligt aan het feit dat deze beschikbaar is op het moment van de berekening. De omvang van de doeltekst is daarentegen pas bekend na de vertaling. Er kunnen weliswaar factoren worden gebruikt om te bepalen hoeveel korter of langer een tekst zal zijn in de andere taal, maar dit zorgt onvermijdelijk voor een onnauwkeurigheid in de berekening.

Vertalingen per woord factureren?

Voor een leek klinkt het factureren van een vertaling op basis van woorden als de gemakkelijkste en eerlijkste vorm van factureren. Maar ook hier zit meer achter dan u zou denken.

Zo zijn er talen die veel samenstellingen van zelfstandig naamwoorden gebruiken, zoals het Duits. Een Engelse of Franse tekst met veel woorden kan zo aanzienlijk minder woorden hebben in de Duitse vertaling. Als een Duitse tekst moet worden vertaald, zal het aantal worden in de Engelse of Franse doeltekst hoger liggen. Dit is een bepalende factor bij het bepalen of het eerlijker is om de bron- of doeltekst als basis te nemen.

Een gemiddeld woord bestaat uit ongeveer 7,5 tekens in het Duits, ongeveer 5,1 tekens in het Engels en ongeveer 5,3 tekens in het Frans. Alleen al hieruit blijkt dat factureren op basis van het aantal woorden niet zo eenduidig is als de naam doet vermoeden.

Vertalingen factureren op basis van standaardregels of -pagina's?

De factoren die van invloed zijn op het factureren op woordbasis gelden ook voor het factureren van vertalingen op basis van standaardregels of -pagina's. Hierbij kan het hier beschreven verschil nog groter kan zijn.

Een voorbeeld: In het Chinees staat één karakter voor een heel woord. Bij een vertaling uit het Duits is het verschil tussen de brontaal en de doeltaal dan ook bijzonder groot als er wordt gemeten in standaardregels of -pagina's.

Toch komt het vaak voor dat er bij de vertaling van een tekst vanuit of naar het Duits gefactureerd wordt in standaardregels. 

Belangrijk: stel de facturatiemethode van tevoren vast

Zoals we gezien hebben bestaat er geen facturatiemethode die altijd optimaal is.

Om voor een procedure te zorgen die voor beide partijen eerlijk verloopt, is het daarom raadzaam om van tevoren duidelijk vast te stellen welke methode zal worden gebruikt om het honorarium te berekenen en met welke bijzonderheden rekening moet worden gehouden. Dit staat duidelijk vermeld in onze offertes voor vertalingen.

In de meeste gevallen factureren we per woord. Daarbij maken we onderscheid tussen nieuwe woorden, matches en herhalingen. Een facturatie op basis van standaardregels of -pagina's is echter ook mogelijk indien gewenst.

Graag geven wij u advies over de facturatiemethodes op basis van een concreet project en laten we u zien welke mogelijkheden er zijn.