Briefing voor tekstschrijvers: deze informatie heeft de tekstschrijver nodig

Het wel en wee van tekstschrijven

Professioneel teksten laten schrijven – een makkelijke methode waarmee u reclame kunt maken voor uw artikelen en diensten en over nieuwtjes kunt informeren.

Wilt u een tekst laten schrijven? Dan dient u vooraf na te denken over een paar zaken. U bepaalt natuurlijk het onderwerp. Maar het tekstbureau is blij als u wat meer informatie kunt geven.

Wij verklappen welke informatie een goede steun kan zijn voor de tekstschrijvers.

 

Inhoud

Het gaat in de eerste plaats natuurlijk om de inhoud. Maar denk ook goed na over de volgende punten:

Onderwerp en (werk)titel

Het onderwerp van een tekst is de belangrijkste informatie voor een tekstschrijver. Hebt u al een vaste titel of werktitel? Eventueel kunt u de tekstschrijver een passende titel laten bedenken.

Doel

De tekstschrijver moet een tekst schrijven die aan uw wensen voldoet. Daarvoor moet u een concreet doel bepalen. Wat wilt u met uw tekst bereiken? Dient de tekst als inspiratie of moet deze de verkoop bevorderen?

Doelgroep

Voor een succesvolle tekst is een concrete bepaling van de doelgroep doorslaggevend. Deze is namelijk van invloed op de stijl, de informatiedichtheid en onder bepaalde omstandigheden ook op de woordkeuze (bijvoorbeeld bij het Vlaams). Hoe preciezer u uw doelgroep definieert, hoe beter de tekstschrijver deze kan aanspreken en overtuigen met zijn tekst. Wie wilt u met uw tekst bereiken? Een persbericht kan bijvoorbeeld een gespecialiseerd publiek of eindgebruikers op het oog hebben.

Inhoud en centrale boodschap

Hebt u al een bepaald idee welke inhoudelijke aspecten de tekst moet behandelen? Als u de tekstschrijver veel details biedt, kan deze uw ideeën nauwkeuriger omzetten. Geeft u de tekstschrijver een centrale boodschap mee? Dan kan hij eenvoudiger de nadruk leggen op zaken die u belangrijk vindt. Vul de omschrijving aan met onderzoeksbronnen die u heel belangrijk vindt.

Afgedekte onderwerpen

Zijn er al artikelen die op het onderwerp betrekking hebben? Als u de tekstschrijver hiervan op de hoogte stelt, kan hij deze onderwerpen buiten beschouwing laten en zich richten op andere aspecten. Zo vermijdt u dubbele inhoud.

Voorbeeldteksten

Zijn er teksten van andere bronnen die u extra goed vindt? Deze voorbeelden helpen de tekstschrijver bij het oriënteren en zorgen ervoor dat hij zich kan richten naar uw voorkeur.

 

Opbouw

Als de inhoud en titel zijn vastgelegd, is het tijd voor het vastleggen van de formele criteria:

Structuur

Hoe moet de structuur van uw tekst eruitzien? Bij langere teksten is een structuur onontbeerlijk. Alleen dan oogt een tekst gestructureerd en is deze beter leesbaar. Bij bepaalde platforms is een duidelijke structuur vastgelegd. Hiervoor kunt u bij het plaatsen van de opdracht meteen een opzet meesturen (tekstopbouw op papier).

Formattering

Hoe moet de tekst geformatteerd worden? De formattering is belangrijk: Tussenkopjes versoepelen de lopende tekst en bieden uw lezer oriëntatie. Kan uw tekstschrijver met onderstrepingen, opsommingen en tabellen werken of is dit niet gewenst?

Afbeeldingen + bijschriften

Moet uw tekstschrijver ook afbeeldingen voor het artikel selecteren of doet u dit zelf? Zijn aanvullende bijschriften nodig?

Linken

Ook links naar bronnen of verdere informatie kunnen belangrijk zijn. Wilt u dat de tekstschrijver gebruikmaakt van links of is dit niet gewenst? Het is hierbij ook belangrijk om te weten of de verwijzingen interne of externe bronnen betreffen.

 

Vorm en taal

Ook vorm en taal zijn essentieel. Deze beide zaken spelen namelijk een doorslaggevende rol bij het feit of een bepaalde tekst goed aankomt bij de gewenste doelgroep.

Tekstsoort

Wat voor soort tekst dient de tekstschrijver te schrijven? Gaat het om een krantenartikel, een persbericht, een artikel voor een tijdschrift, een brief aan de klant, een artikeltekst of om een compleet andere tekstsoort? Afhankelijk van de tekstsoort, kiest de tekstschrijver voor een bepaalde stijl.

Plaats van publicatie

Waar verschijnt uw tekst? Kent de tekstschrijver het platform of het tijdschrift? Dan kan hij zich richten naar reeds aanwezige teksten en zijn tekst hierop aanpassen.

Tekstlengte

Aan welke tekstlengte had u gedacht? Hebt u geen tekstlengte aangegeven? Dan kan het gebeuren dat de tekst aanzienlijk langer of korter uitvalt. Ook het prijskaartje hangt van de gewenste tekstlengte af. Geef een globaal maximum aantal woorden als richtlijn mee en geef de tekstschrijver wat speelruimte. Als de lengte te precies wordt voorgeschreven, moet de tekstschrijver zich te veel concentreren op het aantal woorden dat hij gebruikt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de tekst.

Aanspreekvorm

Wilt u dat de lezer met jij of u wordt aangesproken? Over het algemeen gebruiken we eerder 'je' in teksten die geschreven zijn voor een jongere doelgroep. Mensen op leeftijd spreken we eerder aan met 'u'. Ook in teksten voor luxeproducten wordt er eerder gevousvoyeerd. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een directe aanspreekvorm te omzeilen. Daardoor wordt uw tekst echter zakelijker en minder aantrekkelijk. Wat zijn uw wensen?

Stijl en toon

De aanspreekvorm, stijl en toon worden in sterke mate bepaald door de doelgroep en tekstsoort. Welke eisen stelt u aan de tekst? Zakelijk of informeel? Puur informatief of amuserend? Neutraal en objectief of mag er best een subjectieve mening doorschemeren?

 

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

Tegenwoordig heel belangrijk: zoekmachineoptimalisatie. Als u een online tekst wilt laten schrijven, zult u ongetwijfeld te maken krijgen met de onderstaande begrippen. Hier moet u vooraf goed over nadenken.

Keywords

Dient uw tekst geoptimaliseerd te zijn voor zoekmachines? Dan heeft de tekstschrijver vooraf een lijst met keywords nodig. Hierbij dient u onderscheid te maken tussen primaire keywords en secundaire keywords. Waarop moet de focus liggen in uw tekst: SEO of inhoud?

Keyword density ofwel zoekwoordendichtheid

Welke keyword density moet er worden gehanteerd? Geef voor de gewenste keyword density het best een bereik op en geen vaststaand getal. Denk eraan dat een perfecte tekst voor de lezer wordt geschreven en niet voor de zoekmachine. Of wilt u liever WDF*IDF (Within Document Frequency, Inverse Document Frequency)? Met de WDF*IDF-analyse kan de relevantie van een tekst voor zoekmachines worden verhoogd, zonder enkel uit te gaan van de keyword density.

Metagegevens

Voor de zichtbaarheid in zoekmachines zijn ook de metagegevens belangrijk. Moet de tekstschrijver een meta title en meta description formuleren? Zijn er hiervoor bepaalde richtlijnen?

 

Zoekhulp

Een laatste tip: Stel de tekstschrijver informatiemateriaal of links van relevante websites ter beschikking.

 

Nu weet u hoe u de tekstschrijver het best kunt briefen. Zo kunt u verzekerd zijn van een tekst die in overeenstemming is met de doelstelling en aanslaat bij de doelgroep.

Denk goed na over de bovenstaande punten en plaats meteen een opdracht voor uw nieuwe project!