Post-editing – noodzakelijk bij een machinevertaling (MV)

Post-editing van machinevertalingen

Post-editing is de term die vertalers gebruiken als ze het hebben over de nabewerking en optimalisatie van machinevertalingen.

Dit is nodig. Machinevertalingen zorgen weliswaar voor korte bewerkingstijden, maar ze kunnen kwalitatief gezien meestal niet helemaal overtuigen. Ook neurale netwerken zijn nog niet voldoende – de menselijke vertaler is voorlopig nog altijd beter.

Wat is post-editing?

Een proces dat bestaat uit twee fases blijkt bij machinevertalingen het best te zijn. Daarbij volgt na de geautomatiseerde vertaling door de software een revisiefase door de post-editor. Dit zijn vertalers die gespecialiseerd zijn in post-editing / nabewerking. Zij lezen de machinevertaling. Vervolgens corrigeren en optimaliseren ze deze.

Maar hoeveel moet er geoptimaliseerd worden? Hoeveel handmatig werk moet eraan te pas komen? De juiste mate hangt vooral af van het doel van de tekst.

In het geval van een puur informatieve tekst moeten de feiten correct worden overgebracht. Het is dan belangrijk dat bij de machinevertaling (MV) bepaalde verbanden niet worden verdraaid. Bij de nabewerking van dergelijke vertalingen is het daarom het best om op dit niveau in te grijpen. Stijl en tekstverloop zijn onbelangrijk.

De situatie ziet er anders uit als de teksten meer betekenis hebben en bijvoorbeeld gebruikt moeten worden voor bedrijfspublicaties. Naast de inhoudelijke juistheid is hier tevens de stijl van een tekst van belang. Vaak is er ook een corporate language waar rekening mee moet worden gehouden. In deze gevallen kan het nodig zijn om zinnen of hele paragrafen helemaal opnieuw te vertalen.

Waar liggen de grenzen van post-editing?

Vooral bij hoogwaardige teksten kunnen we duidelijk de grenzen zien van op software gebaseerde vertalingen en de nabewerking van dergelijke machinevertalingen. Uiterlijk op het moment dat de benodigde tijd aanzienlijk toeneemt, moet er worden bekeken of een vakkundige vertaling door menselijke vertaalspecialisten niet de betere oplossing is.

Hoewel de machinale vertalingen aanzienlijk zijn verbeterd door het gebruik van neurale software, zijn ze niet perfect. Grammaticale fouten zijn zeer zeldzaam geworden, maar foutieve verbanden zijn geen uitzondering. Helaas kan de leek deze moeilijk herkennen en worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien als er op post-editing wordt bespaard. Dat kan grote gevolgen hebben.

Drie typische fouten bij machinevertalingen

Bij post-editing besteden we altijd extra aandacht aan de zwaktes van machinevertalingen:

Terminologie die buiten beschouwing wordt gelaten: Terminologie en termbases zorgen voor een uniforme bedrijfscommunicatie. Zijn er ongetrainde vertaalsystemen gebruikt? Dan moet de terminologie worden gecontroleerd en gecorrigeerd door middel van nabewerking.

Verkeerde context: Complexe verbanden in teksten worden bij machinevertalingen vaak verkeerd uiteengezet en beschreven. Post-editing moet deze gevallen herkennen en de vertaling zo aanpassen dat de bedoeling van de oorspronkelijke tekst wordt weergegeven.

Niet-uniforme standaardformuleringen: Slechte vertalingen zijn vaak herkenbaar aan duidelijk verkeerd gebruikte uitdrukkingen en conventies. Een van de klassiekers is het wisselen tussen de aanspreekvorm je en u. Veel vertaalprogramma's hebben grote problemen met dergelijke en soortgelijke formuleringen, waardoor post-editing / nabewerking absoluut noodzakelijk is.

Hoeveel tijd en moeite een nabewerking kost, hangt af van de kwaliteit van de brontekst

Het in de browser kopiëren van een tekst in het vertaalveld van Google wordt alleen aanbevolen voor teksten waaraan hele lage eisen worden gesteld. Iets beter is DeepL, maar een hoogwaardige machinevertaling begint pas met het gebruik van professionele geautomatiseerde neurale vertaalsystemen, zoals die beschikbaar zijn voor taaldienstverleners.

Als er aan de hoogste eisen moet worden voldaan, worden deze vertaalsystemen eerst specifiek voor een bedrijf getraind. Dit is een proces dat veel tijd kost en alleen de moeite waard is als het systeem zeer regelmatig wordt gebruikt.

Zelfs MV-systemen die op deze manier zijn getraind, werken niet foutloos. Maar de mate waarin er post-editing moet worden toegepast, is hierbij wel veel minder.

Over welke vaardigheden moet een goede post-editor beschikken?

Een goede post-editor is altijd een goede vertaler. Maar een goede vertaler is niet automatisch een goede post-editor. De eisen die aan post-editors worden gesteld zijn hoog, wat ook tot uitdrukking komt in het feit dat er daadwerkelijk een ISO-norm bestaat waarin deze duidelijk zijn omschreven.

De volgende dingen worden onder andere van een goede post-editor verwacht:

  • Competentie als vertaler
  • Taalcompetentie en tekstuele competentie in de bron- en doeltaal
  • Zoekvaardigheden om informatie te verkrijgen en te verwerken
  • Culturele competentie in het land van de bron- en doeltaal
  • Technische competentie met betrekking tot de functie, de prestatie en de grenzen van machinevertaling
  • Kennis van het vakgebied van een vertaling

Het is ook belangrijk dat de post-editor zijn eigen eisen niet als maatstaf neemt. Als er slechts minimale post-editing voor informatieve teksten is afgesproken met de opdrachtgever, betekent dit ook dat kleine stilistische onzuiverheden kunnen blijven staan. Slaagt de post-editor hier niet in en gaat hij te perfectionistisch te werk bij de post-editing? Dan zal een machinale vertaling hem geen tijdsvoordeel opleveren.

Wat kunt u verwachten van machinale vertalingen van intercontact?

Machinale neurale vertalingen kunnen de juiste keuze zijn voor bepaalde vertaalopdrachten. Wij geven u hierover graag advies.

Als de voorwaarden goed zijn, is het mogelijk om sneller te vertalen en zo'n 30% van de kosten te besparen.

Daarbij zorgen we door professioneel post-editen voor een hoogwaardige kwaliteit in het kader van vooraf vastgelegde vereisten.

Machinale vertalingen nooit zonder post-editing

Ondanks de hype over automatische vertalingen: de vertaalresultaten mogen alleen met een goede reden en in afzonderlijke gevallen worden gebruikt. Wanneer het bijvoorbeeld om eenvoudige, puur informatieve teksten gaat.

Als de eisen hoger zijn, combineren we machinaal vertalen altijd met post-editing. Op deze manier behalen we voor u een kostenvoordeel en zorgen we voor een hoogwaardige kwaliteit die aan uw eisen voldoet.

Maar als u voor belangrijke teksten maximale eisen stelt aan de vertalingen, adviseren we toch de inzet van onze menselijke vertalers.

Wij adviseren u graag op basis van uw concrete project over het onderwerp en uw mogelijkheden voor machinale vertalingen en nabewerking.