Een gecertificeerd vertaalbureau - wat betekent de ISO 17100-norm nu precies?

Man drukt op ISO button

Misschien is het u al opgevallen: op onze website staat nu een nieuw kwaliteitskeurmerk. Intercontact GmbH is officieel geregistreerd en vertaalt volgens de nieuwe ISO 17100-norm.

Wat is de DIN-EN-ISO-norm? Wat betekent deze standaard voor uw teksten?

De ISO 17100-norm is een internationale maatstaf voor de vertaalbranche waarin gestandaardiseerde processen en kwaliteitsstandaarden zijn geformuleerd.

Bovendien definieert de ISO 17100-norm de belangrijkste begrippen voor het vertaalmanagement, waardoor er een algemeengeldend vocabulaire ontstaat.

Dit zorgt voor een uniform begrip bij klanten, vertaalbureaus en vertalers én bestendigt het wederzijdse vertrouwen met het oog op kwaliteit en een stipte levering.

De norm omvat de eisen die worden gesteld aan alle professionals die bij het vertaalproces zijn betrokken. Ook schrijft de norm permanente educatie voor.

Zo kunt u er zeker van zijn dat de kennis van elke medewerker die aan uw tekst werkt altijd actueel is.

Vier ogen zien meer dan twee

De ISO 17100 schrijft een vierogenprincipe voor. Dat betekent dat een deskundig vakvertaler door een gekwalificeerde revisor wordt gecorrigeerd. Beiden dienen in bezit te zijn van een vertaaldiploma of toereikende, vergelijkbare werkervaring voor te kunnen leggen.

Bovendien is het voor de kwaliteit van de vertaling essentieel dat er vertalers worden ingezet die naar hun eigen moedertaal vertalen.

Naast taalvaardigheid is ook het hebben van vakkundige kennis van de te vertalen content een must.

De focus ligt daarbij zowel op opleiding, werkervaring en deskundigheid van de betrokken professionals, als op de definitie van het procesverloop, dat waarborgt dat de aangevraagde vertaling van de allerbeste kwaliteit is en stipt op tijd wordt geleverd.

Naast het vierogenprincipe zijn er nog een paar punten van belang:

  • een onderbouwde terminologie;
  • de inzet van technische hulpmiddelen die zich lenen voor de vertaling;
  • een goed functionerend kwaliteitsmanagement.

 

Resulteert een gestandaardiseerd proces ook in een standaardvertaling?

Nee, hier kunnen we u geruststellen. Uw teksten worden nog steeds heel individueel naar de doeltalen vertaald en voldoen aan de eisen die u stelt qua vakgebied, doel en doelgroep.

Het vertaalbureau Intercontact GmbH zorgt er ook nog steeds voor dat de passende specialisten de juiste woorden vinden voor de vertaling van uw tekst.

De ISO 17100-certificering biedt u echter een belangrijk voordeel: de norm biedt u ook de zekerheid dat uw tekst in goede handen is en bevestigt dat het vertaalbureau in kwestie de beste keuze is.