Belangrijke factoren die van invloed zijn op de duur van het vertaalproces

Zandloper

Af en toe gebeurt het weer. U bent bezig met een belangrijk project en de planning is krap.

U hebt de vertaling van uw tekst zo snel mogelijk nodig, zodat het grafische ontwerpbureau de tekst nog op tijd in de lay-out kan zetten.

In dergelijke situaties is het handig om van tevoren al inzicht te hebben in de factoren die de duur van het vertaalproces beïnvloeden.

Hoeveel tijd heeft een vertaler voor het vertalen nodig?

Die vraag kan niet zo een-twee-drie worden beantwoord. Natuurlijk is er een richtlijn die men al snel online vindt: gemiddeld redt een vertaler 2.000 woorden per werkdag.

Nu denkt u wellicht: perfect, mijn tekst telt slechts 500 woorden. Dan is de vertaling binnen twee uur klaar!

Maar zo eenvoudig is het niet. Het gemiddelde is immers een richtwaarde.

De volgende factoren zijn ook van invloed op deze waarde:

Het complexe karakter van de tekst

Voor een tekst met vakjargon uit complexe vakgebieden zoals techniek of recht heeft een vertaler meer tijd nodig dan voor een algemene tekst die bijvoorbeeld interne werknemers informeert over een pas geopende vestiging.

Ook al is uw tekst complex, toch kunt u de vertaler een handje helpen door het verstrekken van extra referentiemateriaal. Circuleert er in uw bedrijf bijvoorbeeld een lijst met vastgelegde begrippen? Of zijn er productafbeeldingen?

Als u extra materiaal ter beschikking stelt, moet de vertaler minder opzoekwerk verrichten waardoor het vertaalproces spoediger verloopt.

Gaat het om een lopende tekst of om een beknopt rijtje met steekwoorden? Ook de tekstsoort is van invloed op de snelheid van het vertalen. Kernpunten kunnen doorgaans sneller worden vertaald, maar dat geldt niet per se voor het vertalen van afzonderlijke woorden.

Voor de meeste woorden zijn er, afhankelijk van de context, meerdere vertalingen mogelijk. Als de vertaler slechts een afzonderlijk woord ziet, kan hij daaruit geen context afleiden. Er moet te veel worden gegist.

Kwaliteit van de brontekst

Uw te vertalen tekst speelt een doorslaggevende rol, want deze vormt het uitgangspunt voor de vertaling.

Let erop dat de tekst in begrijpelijke taal is geschreven. Als u als expert in uw vakgebied bepaalde zinnen meerdere keren moet lezen om ze te begrijpen, zal dat voor de vertaler niet anders zijn. Dat kost natuurlijk tijd.

Ook als er in de tekst minder gebruikelijke afkortingen staan, heeft de vertaler tijd nodig om uit te zoeken waar de afkortingen precies voor staan. Misschien bevat de tekst wel afkortingen die in uw bedrijf enkel intern worden gebruikt en die zonder uw hulp helemaal niet kunnen worden begrepen.

Misschien is uw tekst ook wel min of meer uit reeds bestaande teksten samengesteld en passen bepaalde alinea's niet goed bij elkaar.

Over het algemeen geldt deze eenvoudige regel: hoe beter de brontekst is, des te eenvoudiger en sneller verloopt het vertaalproces.

Zelfs al is de brontekst perfect en kan uw vertaler 2.000 woorden per dag vertalen, betekent dat niet automatisch dat uw tekst van 500 woorden daadwerkelijk twee uur later klaar is. Er zijn namelijk nog meer factoren die de duur van het vertaalproces beïnvloeden.

Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen de volgende vragen.

Hoe lang heeft de vertaler voor de vertaling nodig? / Wanneer is de vertaling van mijn tekst klaar?

In een vertaalbureau zijn niet alleen de vertalers bij het vertaalproces betrokken. Voordat er überhaupt vertaald kan worden, bereidt een projectmanager de tekst voor de vertaler voor.

Als de vertaler de vertaalopdracht ontvangt, begint hij meestal niet meteen met de vertaling van de tekst. Hij moet vaak eerst nog andere opdrachten afwerken.

Zelfs na het vertalen is er nog wat extra tijd nodig: om een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, wordt de vertaalde tekst nog een keer door een revisor gelezen.

Maar geen paniek:

Zelfs op een tekst van 50.000 woorden hoeft u geen maanden te wachten

Een afzonderlijke vertaler kan weliswaar slechts ongeveer 2.000 woorden per dag vertalen, maar aan grote projecten kunnen ook meerdere vertaler tegelijkertijd werken. Deze delen de tekst dan op.

Vertaalbureaus hebben voor de diverse talen talenteams. Dankzij speciale software kan een vertaler op elk moment inzien hoe andere vertalers een bepaald woord hebben vertaald.

Komt een bepaald woord meerdere keren in uw tekst voor, dan kunnen alle vertalers dezelfde vertaling voor het woord kiezen. Daardoor is uw volledige tekst achteraf uniform, hoewel er toch verschillende vertalers aan het werk zijn geweest.

Vooraf kan er dus niet precies worden voorspeld, hoe lang u op een vertaling zult moeten wachten.

Afhankelijk van de brontekst en capaciteit van een vertaler kan de duur van het vertaalproces sterk variëren.

Voor het geval u in de toekomst een vertaling nodig hebt, bent u nu op de hoogte van de factoren die de tijdsduur van het vertaalproces beïnvloeden.

De afgesproken levertijd en de optimale manier van opleveren kunt u dan bespreken met het projectmanagement van het vertaalbureau.