Du/du of Sie als aanspreekvorm? Ervaar hier hoe u uw klanten in Duitstalige landen het best kunt aanspreken.

Vlaggen Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland

In het Duits bestaan er drie manieren waarop de klant kan worden aangesproken: met Sie, Du of du.

Met welke vorm u uw Duitstalige doelgroep het best kunt aanspreken en welk effect deze verschillende aanspreekvormen op uw klanten hebben, komt u hier te weten.

De vertrouwde aanspreekvorm: Du/du

Met Du/du worden vooral minderjarigen, kennissen, vrienden of familieleden aangesproken. Deze aanspreekvorm is geschikt voor personen waarmee u vertrouwd bent.

De beleefdere aanspreekvorm Sie wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Voor Du/du zijn er twee varianten mogelijk.

Vaak bestaat er verwarring over het juiste gebruik van deze twee vormen. Dat komt vooral doordat de officiële spelling door de jaren heen steeds weer is veranderd.

Met Du maakt u een beleefdere indruk

Met name oudere generaties hechten doorgaans waarde aan de aanspreekvorm Du. Ze hebben dit in het verleden zo op school geleerd. De aanspreekvorm Du komt beleefder over dan du. Dit betekent echter helemaal niet dat du respectloos is.

Jongere generaties hechten over het algemeen minder belang aan het verschil tussen Du/du.

Als ouderen er waarde aan hechten en jongeren niet, ligt het toch voor de hand om de voorkeur te geven aan Du? Ja, maar we moeten hierbij een kanttekening plaatsen.

De aanspreekvorm Du kan namelijk niet altijd worden gebruikt

Om Du te kunnen gebruiken, dient de schrijver van een tekst de lezer heel doelgericht en persoonlijk aan te spreken.

Het gebruik van Du in nieuwsbrieven, e-mails en dergelijke is dus mogelijk. In marketingteksten is het echter meestal incorrect. Met reclame- of marketingteksten worden meerdere mensen tegelijkertijd aangesproken. In een nieuwsbrief richt men zich echter tot een bepaald persoon. Niet de soort tekst is van belang. Het bepalende criterium voor de keuze voor Du of du is de persoonlijke aanspreekvorm. (vgl. Duden)

De aanspreekvorm du kan altijd worden gebruikt

De aanspreekvorm Du kan dus slechts in bepaalde gevallen worden gebruikt, terwijl du altijd mogelijk is.

Stelt u in al uw teksten een uniforme schrijfwijze op prijs? Dan kunt u dus het best kiezen voor het gebruik van du.

Wilt u meer over dit onderwerp te weten komen? Dan vindt u op de website van Schriftdeutsch een uitgebreidere en zeer interessante inleiding in dit thema. Deze komt trouwens niet overeen met de visie van het woordenboek Duden.

De formele aanspreekvorm: Sie

Met Sie worden over het algemeen meerderjarigen aangesproken. In tegenstelling tot Du/du, dat voorbehouden is aan vrienden en familie, wordt Sie bij formele gelegenheden gebruikt. Sie geeft weer dat er een bepaalde respectvolle afstand tot uw gesprekspartner bestaat.

Het betreft dus in mindere mate een vertrouwde aanspreekvorm. Sie is eerder beleefd, gedistantieerd en professioneel.

De aanspreekvorm is echter ook afhankelijk van het bedrijf zelf

Of u uw klanten met Du/du of Sie wilt aanspreken, is ook afhankelijk van uw bedrijfscultuur en van de manier waarop u door uw klanten waargenomen wilt worden.

Du is heel persoonlijk. Dit zegt u ook tegen uw beste vriend. Jullie kennen elkaar persoonlijk en staan elkaar met raad en daad bij. Uw beste vriend kent u goed en weet precies met welke aspecten hij rekening moet houden als hij u met advies voorziet. U vertrouwt hem natuurlijk.

Een vriend wenst u het allerbeste en zijn tips en adviezen zijn goed doordacht en precies op u toegespitst. Maar de tips die hij u geeft, zijn natuurlijk niet afkomstig van een deskundige. Uw vriend zal ook niet van elk onderwerp evenveel afweten.

In tegenstelling tot uw beste vrienden staat iemand die u met Sie aanspreekt niet zo dicht bij u. Er bestaat een zekere afstand tussen jullie. U kent elkaar misschien van op kantoor of het gaat wellicht om een klant. In ieder geval kennen jullie elkaar veeleer uit de zakelijke wereld dan uit de persoonlijk sfeer.

Aangezien jullie elkaar van het werk kennen, gaan jullie gesprekken ook meestal over het vakgebied van u of uw gesprekspartner. Als u uw klanten adviseert, geeft u geen vriendschappelijke raad. U geeft dan echt deskundige tips.

Tenslotte kan zowel vriendschappelijke alsook professionele raad nuttig zijn.

Juist hierbij komt het op uw vakgebied aan

Het hangt van uw vakgebied af of uw klanten over het algemeen eerder waarde hechten aan vriendschappelijk of professioneel advies.

Als u bijvoorbeeld naar een feestje wilt en niet weet wat u moet aantrekken, dan kan een goede vriendin u het best helpen. Zij kent u en uw smaak en weet precies wat u goed staat. Als de donkerblauwe jas niet mooi staat, zal ze dat ook tegen u zeggen. Een vriendin wil niks verkopen, maar u het beste advies geven.

Op geneeskundig, juridisch of technisch gebied bijvoorbeeld hecht u waarschijnlijk meer waarde aan het advies van een deskundige.

Of denkt u dat een goede vriend u juridisch advies kan geven? Jullie hebben immers samen al eens naar de De Rijdende Rechter op tv gekeken. Is een gesprek met een vriendin bijvoorbeeld een goed alternatief voor een bezoek aan de dokter? Die vriendin was tenslotte ook al een keer ziek.

In al deze gevallen, wilt u geen advies van een vriend(in), maar de mening van een echte deskundige horen, die zich elke dag met deze thematiek bezig houdt. (Als uw beste vriend daarentegen in het desbetreffende bereik werkzaam is, kan vriendschappelijke raad natuurlijk net zo goed zijn.)

Onafhankelijk van het vakgebied moet u nooit uw persoonlijke doelgroep uit het oog verliezen

Elke klant heeft een heel persoonlijke voorkeur wat betreft de manier waarop hij aangesproken wil worden. De leeftijd van uw doelgroep speelt daarbij natuurlijk ook een rol.

Uw bedrijf kan zich door te kiezen voor een onconventionele aanspreekvorm ook van de menigte onderscheiden.

Voor bedrijven uit Nederland of België of in een bedrijfscultuur waarin uitsluitend de persoonlijke aanspreekvorm gangbaar is, kan ook in Duitstalig gebied voor een heel vertrouwde aanspreekvorm worden gekozen – zelfs als dit in Duitsland bijvoorbeeld eerder ongebruikelijk is. Dit is dan een bewuste keuze die past binnen het kader van de internationalisering. Zo wordt er een soort band gecreëerd met het land waarin het bedrijf is opgericht en wordt uw bedrijfsimago innovatiever.

De manier waarop u uw Duitstalige klanten aanspreekt is een heel individuele beslissing en deze keuze is afhankelijk van uw bedrijf en de doelgroep. Weet waaruit uw bedrijfsfilosofie bestaat en welke klanten u wilt aanspreken.

Ten slotte nog een belangrijke tip:

Hoe u uw Duitstalige klanten ook wilt aanspreken, de keuze voor een uniforme aanspreekvorm is in elk geval van belang! Alleen op deze manier kunt u er zeker van zijn dat uw klanten zich continu aangesproken blijven voelen.