5 handige tips die een snelle vertaling garanderen

Checklist 5 punten

Misschien hebt u het zich weleens afgevraagd: 'Kan ik iets doen om het vertaalproces te versnellen?'

 

Dan is er goed nieuws voor u. U kunt namelijk daadwerkelijk uw steentje bijdragen! Met de volgende tips helpt u uw vertaler en kunt u de vertaalde tekst sneller ontvangen.

1. Stel indien mogelijk referentiemateriaal ter beschikking

Alle extra informatie komt de vertaling ten goede en kan het vertaalproces versnellen, doordat de vertaler minder opzoekwerk hoef te verrichten.

Is er bijvoorbeeld een lijst met vastgelegde begrippen in uw bedrijf en moeten deze begrippen helemaal niet vertaald worden? Of is er al een begrippenlijst die ook vertalingen in de gewenste talen bevat?

Juist voor minder gebruikelijke afkortingen of zelfs uitsluitend intern gehanteerde afkortingen dient een zogenaamde afkortingenlijst te worden opgesteld.

Een laatste tip: een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Zijn er afbeeldingen van uw artikelen? Stel deze de vertaler beschikbaar. Een woord kan in verschillende contexten een verschillende betekenis hebben. Met een afbeelding wordt echter al snel duidelijk wat er precies wordt bedoeld.

Dit alles helpt de vertaler om sneller de juiste vertaling te vinden.


2. Wees bereikbaar voor vragen

Als er geen referentiemateriaal beschikbaar is of als de vertaler toch nog vragen heeft, is het natuurlijk handig als u bereikbaar bent.

Soms heeft een vertaler geen dringend antwoord op zijn vraag nodig. Hij kan in dat geval, zonder de exacte betekenis van het begrip te kennen, de rest van de tekst verder probleemloos vertalen.

Het komt echter ook voor dat dit ene woord centraal staat in de gehele tekst. Een zo precies mogelijke uitleg van het begrip is dan essentieel voor de vertaling!

Indien vragen in een relatief kort tijdbestek door u of een andere contactpersoon beantwoord kunnen worden, kan er een soepel en snel vertaalproces worden gegarandeerd.


3. Laat alleen definitieve teksten vertalen

De tekst die u laat vertalen, is idealiter de definitieve versie.

Ook als u maar een paar woorden wijzigt na het plaatsen van de opdracht, zijn er uitwerkingen op het vertaalproces.

Een wijziging betekent namelijk altijd het verrichten van een extra inspanning. De grootte van deze inspanning hangt af van hoever de vertaler al met het vertalen is. Het kost natuurlijk ook tijd.

Probeer tekstwijzigingen na het plaatsen van de opdracht dus te voorkomen.

Is er geen andere uitweg? Maak dan uw wijzigingen op zijn minst duidelijk zichtbaar. Op deze manier overziet een vertaler snel welke zin of welke woorden hij nog verder aan moet passen.


4. Zorg voor een consistente brontekst

De basis voor elke vertaling is de brontekst die u aanlevert. Hoe beter de kwaliteit van de brontekst, des te makkelijker en dus ook des te sneller uw tekst kan worden vertaald.

Houd er daarom rekening mee dat de schrijfwijze van vooral eigennamen altijd consistent moet zijn en niet dan weer eens met hoofdletter, dan weer eens met kleine letter moet worden begonnen of afwisselend met en zonder afbreekstreepje.

Het vertaalproces verloopt ook soepeler als de datumnotatie uniform is en woorden op een correcte manier worden afgebroken. De terminologie moet ook zo consistent mogelijk zijn.

Het belangrijkste: kies bij soortgelijke teksten, bijvoorbeeld bij beschrijvingen van soortgelijke artikelen, voor dezelfde formuleringen.

Het vertaalgeheugen laat de vertaler eerdere vertalingen zien. Bij identieke zinnen in de brontekst wordt op deze manier al de juiste vertaling voorgesteld.

Dit zorgt niet alleen voor een sneller verloop van het vertaalproces, maar ook voor uniforme teksten.


5. Kondig grote opdrachtvolumes van tevoren aan

Weet u al dat er binnenkort een vertaling van een groter project aan gaat komen? Laat dit dan van tevoren aan uw vertaalbureau weten.

Alleen op deze manier kunnen de vereiste capaciteit en de juiste vertalers worden gereserveerd voor uw opdracht. Als uw tekst beschikbaar is, kunnen de vertalers direct met de vertaling beginnen en worden onnodige vertragingen vermeden.

Belangrijk: stuur uw tekst dan ook op het aangekondigde moment toe of informeer uw vertaalbureau bij eventuele vertragingen.

Anders kan uw vertaalbureau maar moeilijk inplannen. In dat geval is het voor een vertaalbureau namelijk niet duidelijk of uw opdracht nog gaat komen of dat er opdrachten van andere klanten kunnen worden aangenomen. De vertalers hebben tenslotte de benodigde capaciteit voor uw opdracht vrijgehouden.

Het is dus heel gemakkelijk:

Als u zich aan deze 5 tips houdt, staat niets een snelle vertaling meer in de weg

Het beste van alles: enkele tips die hierboven zijn opgesomd, kunt u makkelijk in praktijk brengen. Meestal hebt u sowieso geschikte afbeeldingen of ander referentiemateriaal dat bij het artikel hoort. Alleen al door het beschikbaar stellen van deze afbeeldingen of informatie kunt u het vertaalproces versnellen!